Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „Narkotyki, dopalacze – realne zagrożenie dla młodego człowieka” - II panel edukacyjnego projektu profilaktycznego

Licznie zgromadzeni nauczyciele ze szkół funkcjonujących na Warmii i Mazurach wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ramach Edukacyjnego Projektu Profilaktycznego „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły - otwarte jednostki policji”. Tym razem panel dotyczył problemu środków odurzających, jako realnego zagrożenia dla życia dzieci i młodzieży.

W narkotyczny nałóg popada wiele młodych ludzi, którzy często beztrosko sięgając po te niebezpieczne i szkodliwe używki, bagatelizują lub lekceważą ich niebezpieczeństwo. W ostatnich latach pojawiły się nowe, niebezpieczne środki psychoaktywne tzw. „dopalacze”. Są one ogólnodostępne w Internecie lub w sklepach tzw. kolekcjonerskich, fukncjonujących także w małych miasteczkach i wsiach. W ciągu trzech lat (2013r.-2015r.) na terenie naszego województwa odnotowano 463 przypadki zatruć „dopalaczami”, z czego w 58,3% przypadków zatruciom ulegli młodzi ludzie (osoby do 19 roku życia).

Od 2013r. z każdym rokiem wzrasta liczba osób z podejrzeniem zatrucia środkami zastępczymi. W roku 2013 odnotowano 85 zatruć młodych ludzi, natomiast w roku 2015 takich zatruć było 118.

Należy przy tym zauważyć, że wymienione dane obejmują przypadki, w których stan zdrowia osób wymagał hospitalizacji, nie znamy liczby osób które sięgają po te niebezpieczne substancje i do spzitali nie trafiają.

Doświadczenie wskazuje, iż w walce z tymi niebezpiecznymi substancjami nie wystarczy samo uświadamianie młodzieży i ich rodziców o konsekwencjach i zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Wspierać ich musi mądry, świadomy nauczyciel, wychowawca, który „w porę” zauważy problem i będzie wiedział jak prawidłowo zareagować w danej sytuacji.

Na problem narkotyków i dopalaczy zwrócili również uwagę uczestnicy szkoleń w ramach Edukacyjnego Projektu Profilaktycznego „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły - otwarte jednostki policji”. Podczas pierwszego panelu, który dotyczył problemu przemocy, w anonimowych ankietach ponad 30% uczestników soptkania wskazało „narkotyki, dopalacze” jako problem występujący na terenie placówek oświatowych.

Podczas spotkania w ubiegłą środę (11.05.2016) w ramach kolejnego panelu, zorganizowanego w sali Urzędu Wojewódzkiego przez Komendę Wojewódzką Policji i Kuratorium Oświaty w Olsztynie, porzuszony został bardzo szeroko zakres tematów związanych z problemem środków odurzających.

Problem używania środków psychoaktywnych przez młodzież w Polsce i województwie warmińsko – mazurskim oraz jaka jest skala problemu w świetle policyjnych statystyk, a także jak wyglądają procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży narkomanią – o tym wszystkim z uczestnikami spotkania rozmawiała podinsp. Małgorzata Bojarowska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania

Barbara Antczak - Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie – w swoim wystapieniu mówiła o zadaniach szkoły w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom uzależnieniami.

Narkotyki – co warto wiedzieć (co to jest, rodzaje, sposób przyjmowania, działanie, przedstawienie narkotyków po jakie najczęściej sięgają nasze dzieci – był to temat wystapienia Anny Sikorskiej z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie.

Research chemicals jako nowa twarz problemu społecznego – o tym mówił Radosław Gruss, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie.

Marcin Milkowski - terapeuta uzależnień i psycholog Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie – mówił o tym, jakie są sygnały ostrzegawcze, których dorośli nie powinni bagatelizować oraz o tym gdzie szukać informacji, pomocy

O zagrożeniach zdrowotnych związanych z użyciem narkotyków i dopalaczy mówił dr Jacek Kowalczyk - Zastępca Ordynatora KSOR SPZOZ MSW z W-M Centrum Onkologii w Olsztynie Narkotyki.

Natomiast Ewa Ignatowicz – Firkowska, Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie tłumaczyła zgromadzonym jak wygląda pozycja dopalaczy w świetle polskiego prawa.

 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania

(MB/TM)

Powrót na górę strony