Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Logo KWP

KWP: Konsultacje społeczne w sprawie projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące woj. mapy zagrożeń bezpieczeństwa. To narzędzie służące do rzetelnego i czytelnego komunikowania społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wizualizacja stanu bezpieczeństwa będzie punktem wyjścia do decyzji związanych z rozlokowaniem struktur Policji pozwalających na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa i co z niej wynika dla mieszkańców Warmii i Mazur?

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Mapa ta - zwizualizowany stan bezpieczeństwa - będzie, jak powiedział w wywiadzie dla „Policji 997” Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  „jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji (…) będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji, które pozwoli na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.”

Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski przedstawiając ideę mapy podkreślił troskę o poziom bezpieczeństwa wszędzie, nawet w najmniejszych miejscowościach. Projekt ten odzwierciedli zagrożenie już zidentyfikowane przez właściwe służby, ale także uwzględni spostrzeżenia obywateli. Ma służyć zaplanowaniu przeciwdziałania zagrożeniom.

Insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie odniósł się do przygotowywanych i analizowanych od lat w Policji danych. Były one jednak opracowywane nie w takim zakresie, jak zakłada projekt mapy zagrożeń bezpieczeństwa, bez udziału innych podmiotów i nie w tak czytelny sposób. Powstające narzędzie zakłada większą przejrzystość danych i udział każdego. 

Następnie insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przedstawił założenia projektu, z uwzględnieniem danych policyjnych dotyczących zagrożenia przestępczością, strukturę organizacyjną warmińsko-mazurskiej Policji. 

Mł.insp. Tomasz Stawarski Naczelnik Wydziału Komunickacji Społecznej KWP w Olsztynie, który był także moderatorem spotkania omówił poszczególne elementy budowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Ważne zdanie innych

Projekt mapy na różnych poziomach – krajowym, wojewódzkim i powiatowym -  zawiera kilka kryteriów m.in. dotyczących zagrożenia przestępczością, czy wykroczeniami, które są szczególnie uciążliwe społecznie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego dziś samorządowcy różnego szczebla z Warmii i Mazur, kadra kierownicza warmińsko-mazurskiej policji, szefowie służb i inspekcji, przedstawiciele regionalnych mediów uczestniczyli w konsultacjach i po zapoznaniu się z policyjnym projektem mogli zaproponować dodatkowe elementy, które w ich ocenie powinna zawierać mapa zagrożeń bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach.

Wnioski z konsultacji

Przedstawiciele samorządów lokalnych i służb po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez policję zgłosili szereg cennych inicjatyw, które pozwolą na lepsze opracowanie i skuteczniejsze funkcjonowanie mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Mówiono m.in. o:

- możliwości zgłaszania komendantom miejskim/ powiatowym policji przez wójtów swoich lokalnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa;

- wykorzystaniu do propagowania mapy nie tylko stron internetowych policji, ale także mediów społecznościowych i lokalnych portali;

- możliwości pokazywania danych porównywalnych, w wieloletniej perspektywie, aby móc obserwować zmianę sytuacji i ocenić skuteczność przyjętych rozwiązań;

- wykorzystaniu do wymiany informacji między służbami już istniejących systemów;

- rozszerzeniu kategorii zdarzeń - np. o te lokalne - dotyczące braku wody, zagrożeń chorobowych, czy epidemiologicznych, wieku populacji;

- prezentowaniu na mapie "tzw. dobrych praktyk";

- zaprezentowaniu na tej jednej mapie danych nie tylko policji, ale także innych służb;

- dostępności danych dotyczących zagrożeń wyłącznie do użytku wewnętrznego służb, a prezentowanie tylko sukcesów, bo to one budują poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wszystkie głosy zostały skrupulatnie odnotowane i zostaną uwzględnione w tworzeniu projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Konsultacje dot. tworzenia map zagrożeń odbywają się także na poziomie powiatowym:

Szczytno

http://szczytno.policja.gov.pl/o17/komunikaty/17967,Szczytno-Mapy-zagrozen-i-konsultacje-spoleczne-wskaznikiem-bezpieczenstwa-w-nasz.html

Lidzbark Warmiński

http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl/o10/aktualnosci/18089,Odbyly-sie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-mapy-zagrozen-bezpieczenstwa.html

Nowe Miasto Lubawskie

http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl/o13/aktualnosci/18110,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-powiatu-nowomiejskiego.html

Elbląg

http://elblag.policja.gov.pl/o01/aktualnosci/18013,Dla-bezpieczenstwa-powstanie-mapa.html

Ostróda

http://ostroda.policja.gov.pl/o15/aktualnosci/18121,Ostroda-Rozpoczely-sie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-mapy-zagrozen-be.html

Kętrzyn

http://ketrzyn.policja.gov.pl/o09/aktualnosci/18114,Ketrzyn-Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa-konsultacje-spoleczne.html

Elbląg

http://www.elblag.policja.gov.pl/o01/aktualnosci/18122,Tolkmicko-Konsultacje-spoleczne-w-sprawie-budowanej-mapy-zagrozen-bezpieczenstwa.html

Braniewo

http://braniewo.policja.gov.pl/bra/aktualnosci/18127,Odbyly-sie-pierwsze-konsultacje-spoleczne-dotyczace-tworzenia-map-zagrozen-bezpi.html

Ełk

http://elk.policja.gov.pl/o05/aktualnosci/18105,KONSULTACJE-SPOLECZNE-W-SPRAWIE-PROJEKTU-MAPY-ZAGROZEN-BEZPIECZENSTWA.html

Iława

http://www.ilawa.policja.gov.pl/o08/aktualnosci/18202,Konsultacje-spoleczne-dotyczace-tworzone-quotMapy-zagrozen-bezpieczenstwaquot.html

 

  • Insp. Tomasz Klimek prezentuje ideę tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa
  • Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski podczas przemówienia
  • Insp. Adam Kołodziejski prezentuje dane
  • Uczestnicy konsultacji
  • Mł. insp. Tomasz Stawarski przedstawia policyjny projekt
  • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i Wojewoda Warmińsko-Mazurski podczas konsultacji
  • Uczestnicy dyskusji
  • Uczestnicy dyskusji
  • Uczestnicy dyskusji
  • Uczestnicy dyskusji
Powrót na górę strony