Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikacja międzykulturowa oraz radzenie sobie ze stresem - doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji

Zapoznanie się i praktykowanie technik komunikacji, które są niezbędne do skutecznej interakcji z osobami z różnych kręgów kulturowych oraz sposoby utrzymania równowagi psychicznej i emocjonalnej w trudnych sytuacjach zawodowych – tymi zagadnieniami zajmowali się uczestnicy szkolenia zorganizowanego przy współpracy Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Olsztynie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.

W dniach 11-13 września 2023 r. na terenie Ośrodka Wałpusz Akademii Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie dotyczące dwóch aspektów: komunikacji międzykulturowej oraz radzenia sobie ze stresem. Doskonalenie zawodowe odbyło się w ramach nawiązanej współpracy Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Olsztynie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM).

Szkolenie rozpoczęła pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. Dorota Rak, która wprowadziła uczestników w tematykę szkolenia i podkreśliła jego znaczenie dla efektywności służby Policji w wielokulturowym społeczeństwie.

Pierwszy blok szkolenia pn. „Komunikacja i mediacja międzykulturowa w pracy z osobami z innych kręgów kulturowych” prowadzony był przez doświadczoną psycholożkę, trenerkę asesor coach, przedstawicielkę IOM Joannę Wasilewską. Jej zajęcia przybrały formę warsztatów oraz ćwiczeń opartych na scenariuszach. Uczestnicy mieli okazję poznać i praktykować techniki komunikacji, które są niezbędne do skutecznej interakcji z osobami z różnych kręgów kulturowych. Ta część szkolenia pomogła funkcjonariuszom nabyć umiejętności nie tylko w rozwiązywaniu konfliktów, ale również w budowaniu zaufania i porozumienia z różnymi grupami społecznymi.

Drugi blok szkoleniowy dotyczył  przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem. Prowadzony był przez psycholożkę, arterapeutkę, przedstawicielkę IOM Annę Kawalską. Przedstawiła ona różnorodne techniki i narzędzia, które mogą pomóc funkcjonariuszom w utrzymaniu równowagi psychicznej i emocjonalnej w trudnych sytuacjach zawodowych. Trenerka podkreśliła, jak istotne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne w pracy policyjnej.

Warto zaznaczyć, że szkolenie to zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników, którzy uznali je za niezwykle przydatne w codziennej służbie. Komunikacja międzykulturowa i umiejętność radzenia sobie ze stresem to kluczowe kompetencje w wielokulturowym społeczeństwie.

(dr/tm)

  • Uczestnicy szkolenia
    Uczestnicy szkolenia
  • Uczestnicy szkolenia
    Uczestnicy szkolenia
  • Uczestnicy szkolenia
    Uczestnicy szkolenia
Powrót na górę strony