Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP/KMP: "Ludzie to nie towar" - polscy i holenderscy policjanci ostrzegają przed współczesnymi formami niewolnictwa

Przymusowa praca, wykorzystanie seksualne, handel organami – to tylko niektóre formy handlu ludźmi, który jest aktualnym problemem nawet we współczesnej Europie. By zwrócić uwagę mieszkańców naszego regionu – szczególnie uczniów szkół średnich - na zagrożenia związane z wyjazdami zagranicznymi i podejmowaniem tam pracy oraz zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, policjanci z Warmii i Mazur - przy współudziale Komendy Głównej Policji - zorganizowali spotkania z przedstawicielkami Policji i organizacji pozarządowej z Holandii, poświęcone handlowi ludźmi i przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku.

Przestępstwo handlu ludźmi jest jedną z najcięższych zbrodni, uderzającą w wolność i poczucie godności. Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i określany jest jako współczesna forma niewolnictwa, która może przybierać różne formy: wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków.

Na temat problemu handlu ludźmi we współczesnej Europie w ciągu ostatnich trzech dni rozmawiali uczestnicy spotkań w Ełku, Olsztynie i Dobrym Mieście.

Jak podkreśla Irena de Ruig – przedstawiciel policji holenderskiej z Oost-Nederland, która swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z uczestnikami spotkań – świadomość tego, jakim problemem jest dziś zagadnienie handlu ludźmi jest niewielka:

“Z przeprowadzonych ankiet wynika, że zaledwie 30% Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że niewolnictwo we współczesnym świecie wciąż istnieje. To jest duży problem. Ta świadomość jest większa u Holendrów. Tu o istnieniu takiego zjawiska wie 80% ankietowanych, ale zaledwie 8% dopuszcza możliwość występowania problemu handlu ludźmi w ich własnym kraju. I to też jest problem.”

Hanna Mongard – reprezentująca na spotkaniach holenderska organizację pozarządową Fair Work, współpracująca z tamtejszą policją i specjalizującą się w problematyce handlu ludźmi – podkreśla, że najważniejsza dla osób wyjeżdżających do pracy w Holandii jest świadomość, że tam na miejscu wszystkich obowiązują takie same prawa pracy – tak Holendrów, jak i Polaków. Dodaje, że by polepszyć swoją sytuację należy przestrzegać podstawowych zasad:

“Należy rzetelnie przygotować się do wyjazdu, a gdy już jesteśmy na miejscu musimy być asertywni. Najważniejsze jest to, by ci którzy czują się pokrzywdzeni działaniami nieuczciwego pracodawcy, nie bali się o tym mówić. By mieli odwagę zaprotestować i gdy jest taka potrzeba szukać pomocy. Niezwykle ważne jest to, by zachować solidarność z kolegami. A tego niestety Polakom poza granicami swojego kraju wciąż brakuje.”

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Powiatowa Policji w Ełku oraz Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przy współudziale Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zorganizowały seminaria z przedstawicielkami Policji i organizacji pozarządowej z Holandii, poświęcone handlowi ludźmi i przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku. Niestety zdarza się, że Polacy wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej wykorzystywani są do pracy przymusowej ponad siły, w ekstremalnych warunkach, w żebractwie czy prostytucji. Celem takich spotkań jest edukowanie i informowanie, zwłaszcza młodych osób, by były świadome problemu oraz wiedziały, jak nie stać się ofiarami handlu ludźmi

W poniedziałkowych spotkaniach w Ełku uczestniczyło ponad 300 uczniów tamtejszych szkół średnich oraz policjanci i przedstawiciele Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Urzędu Celnego w Ełku, z którymi specjalistki z Holandii podzieliły się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Seminarium zorganizowano dzięki pomocy i wsparciu Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza, Starosty Ełckiego Marka Chojnowskiego oraz Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego.

 

 

We wtorek w Olsztynie odbyły się dwa spotkania. W pierwszym, przepołudniowym wykładzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie przedpołudniowym, uczestniczyło ponad 90 drugoklasistów z II Liceum Ogólnokształcącego. Podczas spotkania, poza wystąpieniami gości z Holandii, o specyfice zjawiska handlu ludźmi w Polsce i pracy polskiej Policji opowiedział podkom. Radosław Zbroński z Komendy Głównej Policji.  Po południu do udziału w spotkaniu została zaproszona młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy oraz przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiej Komendy OHP, dyrekcja i nauczyciele szkół dla dorosłych z ZSO Nr 1. Spotkania przebiegły w formie dyskusji z młodzieżą, która zadawała wiele pytań, okazując tym samym duże zainteresowanie poruszaną tematyką.

 

Delegację z Holandii we wtorek po godz. 15. gościł także Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - insp. Marek Walczak. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie dotyczące stanu dotychczasowej współpracy, realizowanych projektów oraz planów na przyszłość.

W środę w Zespole Szkół w Dobrym Mieście zaproszeni goście spotkali się z uczniami szkoły średniej oraz uczniami klas mundurowych. Do udziału w przedsięwzięciu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zaprosili także przedstawicieli podmiotów współpracujących z jednostką w realizacji autorskich działań prewencyjnych z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi – strażnicy graniczni z Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej , mł. chor. Wiesław Kowalkowski i chor. Bartosz Kierul, przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Karolina Giszterowicz oraz Zbigniew Załuski - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Olsztyńskeigo.

 

Jak powiedziała po spotkaniu w Dobrym Mieście Irena de Ruig, praca policji oraz zaangażowanie samorządów, dyrekcji szkół oraz innych instytucji w tego typu przedsięwzięca, jest tym co warto podkreślać. Jak dodała:

“Ogromne inwestycje i zaangażowanie polskich policjantów jakie można dostrzec obserwując ich pracę przy działaniach prewencyjnych takich jak choćby te nasze spotkania, można śmiało stawiać za wzór.”

(oprac.TM/KWP)

Powrót na górę strony