Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Akademia Dostępności” – doświadczyć barier, by je likwidować

Grupa policjantów i pracowników cywilnych Policji z Warmii i Mazur miała okazję wziąć udział w projekcie, który ma na celu podniesienie wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania z trenerami i specjalistami z zakresu dostępności w procesie inwestycyjno-budowlanym, mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób spełnić ustawowe wymogi dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W dniach 12-13 lipca 2023 r. na zaproszenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej funkcjonariusze i pracownicy Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego dołączyli do grona osób, które wzięły udział w projekcie „Akademia Dostępności”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cykl szkoleń prowadzili przedstawiciele Instytutu ADN we współpracy z Fundacją TUS oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich. Celem projektu było podniesienie wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. Wydarzenie miało miejsce w Centrum Szkoleniowym – Edugika w Olsztynie.

Szkolenie w formie stacjonarnej poprzedzone było spotkaniem online w dniach 20-21 kwietnia 2023 r., które dotyczyło praktycznych aspektów projektowania uniwersalnego oraz dostępności przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Natomiast podczas szkolenia stacjonarnego omawiane były różne aspekty funkcjonalności budynków oraz komunikacji, mających na celu ułatwienie życia i codziennego funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami projektowania pomieszczeń sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami, nawigacją po budynku uwzględniającą potrzeby osób niedowidzących, przykładami standardów projektowych wnętrz użytkowych oraz skuteczną komunikacją pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego na temat potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas szkolenia przeprowadzono także praktyczne ćwiczenia, które miały na celu uświadomienie odbiorcom, jak osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności funkcjonują na co dzień. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć poruszania się na wózkach inwalidzkich, korzystania z balkoników, kuli czy laski dla osób niewidzących. Symulatory takie jak okulary symulujące schorzenia wzroku np. jaskrę czy zaćmę umożliwiły im również zrozumienie, jakie wyzwania mogą napotykać osoby niedowidzące. Spotkanie było również okazję do dyskusji na temat savoir-vivre'u w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami oraz procedur ewakuacyjnych osób ze szczególnymi potrzebami. Trenerki stworzyły przyjazną atmosferę podczas szkolenia, umożliwiając uczestnikom otwartą wymianę doświadczeń i zadawanie pytań. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu, szkolenie było nie tylko pouczające, ale także emocjonalne i inspirujące.

Udział w szkoleniu był bardzo dobrą okazją, aby dowiedzieć się w jaki sposób spełnić ustawowe wymogi dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i jak w praktyce podchodzić do różnych zagadnień dotyczących dostępności w procesie inwestycyjno-budowlanym. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat konkretnych rozwiązań architektonicznych i projektowych, które mogą być zastosowane w celu zapewnienia dostępności dla wszystkich grup społecznych. Szkolenie pokazało, jak istotne jest tworzenie dostępnych przestrzeni oraz efektywne komunikowanie się z osobami ze szczególnymi potrzebami.

(dr/tm)

  • Uczestnicy zajęć próbują iść ulicą z zasłoniętymi oczami
    Uczestnicy zajęć
  • Uczestnicy zajęć jadący wózkami inwalidzkimi
    Uczestnicy zajęć
  • Uczestnicy zajęć siedzący za stołem
    Uczestnicy zajęć
Powrót na górę strony