Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Procedura "nakaz/zakaz" wobec sprawców przemocy w rodzinie

Dzielnicowi z nidzickiej komendy oraz funkcjonariusze z komendy w Iławie wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 49-latka, który stosował przemoc wobec partnerki oraz 65-latka, który znęcał się nad siostrą.

Nidzica

W czwartek (16 marca 2023 r.)  w godzinach dopołudniowych Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy zastosowali nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wobec 49-letniego sprawcy przemocy domowej. Z ustaleń wynikało, że między mężczyzną a jego 48-letnią partnerką często dochodziło do awantur, podczas których mężczyzna niejednokrotnie naruszył nietykalność cielesną kobiety.
Z uwagi na wcześniejsze interwencje i prowadzone czynności w kierunku znęcania się, sytuacja między partnerami była znana funkcjonariuszom, którzy uznali za zasadne zastosować wobec 49-letniego nidziczanina nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni.

Iława

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o awanturze. Zgłaszająca oświadczyła, że była świadkiem jak 65-latek wszczął awanturę ze swoją siostrą. Mężczyzna znajdując się pod znacznym działaniem alkoholu krzyczał i wyzywał kobietę. Dodała, że wymachiwał także nożem.  Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że brat pokrzywdzonej od dłuższego czasu nadużywa alkoholu i znęca się nad kobietą. Mężczyzna był agresywny, wyzywał, ubliżał, popychał a także groził przy użyciu noża. Funkcjonariusze zatrzymali 65-latka i osadzili w policyjnej celi. W związku z zachowaniem mieszkańca Zalewa, aby odseparować go od pokrzywdzonej, został wydany wobec mężczyzny nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.
Policjanci w czasie obowiązywania nakazu i zakazu będą regularnie sprawdzać, czy mężczyzna stosuje się do policyjnych zaleceń. W przypadku ich złamania grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie i obowiązują przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.
Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
•    podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
•    w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).
Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:
•    zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
•    jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
•    złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.
Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:
•    do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
•    w miarę możliwości numeru telefonu,
•    informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.
W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

(ap/rj)

 

Powrót na górę strony