Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczne ferie” na Warmii i Mazurach

Padał śnieg i było zimno, a na plaży zebrało się kilkaset dzieciaków, policjanci, strażacy, ratownicy, samorządowcy i przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych instytucji. A do tego były konkursy z nagrodami, gorąca herbata, ciepła przekąska oraz zawsze uśmiechnięty i skory do zabawy Sierżant Bóbr. Wymarzona atmosfera dla inauguracji działań „Bezpieczne ferie” na Warmii i Mazurach. W każdym powiecie w regionie policjanci uczestniczą w nich przygotowując lub biorąc udział w spotkaniach profilaktycznych. Rozmawiają z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami, by przypomnieć wszystkim o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, ostrzec przed ewentualnymi zagrożeniami i podpowiedzieć jak ich unikać oraz co robić, gdy jednak wystąpią.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2023 roku ferie zimowe w kraju potrwają od 16 stycznia do 26 lutego. Uczniowie na Warmii i Mazurach wolne od zajęć szkolnych mają w terminie od 23 stycznia do 5 lutego. W tym czasie dzieci i młodzież z całego kraju będzie wypoczywać na zorganizowanych formach  wypoczynku z zapewnioną opieką kompetentnych osób. Takie kolonie i zimowiska organizowane są również na terenie Warmii i Mazur. Z informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w zorganizowanych formach wypoczynku uczestniczyć będzie ponad 167 tys. uczniów. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszone zostały 204 zorganizowane formy wypoczynku dla łącznej liczby prawie 6500 dzieci i młodzieży. Wiąże się to z ewentualnością wystąpienia zagrożeń związanych z organizacją wypoczynku i przewozem dzieci, co zobowiązuje Policję do podjęcia działań mających na celu minimalizację zagrożeń oraz ochronę bezpieczeństwa. Jednak większość dzieci pozostanie w miejscu swojego zamieszkania i być może będą korzystać z atrakcji, jakie przygotowały dla nich szkoły lub samorządy. Pozostając w swojej okolicy ich bezpieczeństwo też może być zagrożone z uwagi na niedostateczną opiekę ze strony opiekunów, nadmiar wolnego czasu, lekkomyślność czy brawurę. Dlatego policjanci jeszcze przed feriami rozpoczęli cykl spotkań z dziećmi i ich opiekunami, by przypomnieć wszystkim o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, ostrzec przed ewentualnymi zagrożeniami i podpowiedzieć jak ich unikać oraz co robić, gdy jednak wystąpią.

Jedno z takich spotkań odbyło się w czwartek (19.01.2023) na plaży nad jeziorem Limajno w miejscowości Swobodna (gm. Dobre Miasto). Ponad 400 dzieciaków z lokalnych szkół spotkało się tam z policjantami w związku z cyklem festynów profilaktycznych „ Bezpieczne ferie w powiecie olsztyńskim”, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz zaprzyjaźnione służby i instytucje, takie jak Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Lasy Państwowe, Wody Polskie, Nadleśnictwa Nowe Ramuki, Kudypy, Olsztynek, Olsztyn, Wipsowo i Wichrowo oraz gminy Olsztynek, Dobre Miasto, Biskupiec i Barczewo. Na dzieci czekały niespodzianki przygotowane m.in. przez policjantów, takie jak pokaz posłuszeństwa psa służbowego oraz nauka obrony przed agresywnym psem, a także namiot profilaktyczny, w którym przeprowadzone zostały konkursy (z nagrodami) z zakresu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie zabrakło też dzielnego Sierżanta Bobra z KWP w Olsztynie, który mimo padającego śniegu i panującego chłodu z uśmiechem pozował do zdjęć z dziećmi i młodzieżą i towarzyszył im podczas zabawy.

 • Uczestnicy festynu nad jez. Limajno
  Uczestnicy festynu nad jez. Limajno
 • Policjanci uczestniczący w festynie nad jez. Limajno
  Policjanci uczestniczący w festynie nad jez. Limajno
 • insp. Arkadiusz Sylwestrzak mówiący do mikrofonu
  insp. Arkadiusz Sylwestrzak
 • Policjantka z dzieckiem
  Policjantka z dzieckiem
 • Zbigniew Załuski Dyrektor Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatu Olsztyńskiego
  Zbigniew Załuski Dyrektor Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatu Olsztyńskiego
 • Dwie osoby prowadzące festyn mówią do mikrofonów. Policjantka i cywil
  asp. szt. Anna Depczyńska z KMP w Olsztynie i Dariusz Wasiela Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie PGW Wody Polskie

Czwartkowy festyn był również sceną dla inauguracji wojewódzkich działań „Bezpieczne Ferie”. Dlatego na miejsce przyjechali też policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którym przewodził insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który nadzoruję pracę pionu prewencji w garnizonie. W krótkim wystąpieniu insp. Arkadiusz Sylwestrzak zwrócił się do dzieci oraz ich opiekunów, zapewniając o gotowości policjantów do intensywnej służby na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku. Przypomniał też o formach pomocy i wsparcia, jakie Policja kieruje do opiekunów grup młodzieży, które np. planują wyjechać na zimowisko autokarem. Policjanci właśnie dla nich przygotowali wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie: https://policja.pl/pol/aktualnosci/226952,WYKAZ-PUNKTOW-KONTROLI-AUTOBUSOW-FERIE-2023.html

Policjanci w tym czasie reagują też na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości związanych z prowadzeniem miejsc zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym sposobu sprawowania opieki nad nimi oraz legalności jego funkcjonowania. Kontrolują miejsca zwyczajowo przeznaczonych do rekreacji zimowej pod kątem stosowania się do obowiązującego stanu prawnego oraz w celu ewentualnego zapobieżenia zdarzeniom z udziałem osób tam przebywających. W ubiegłym roku podczas ferii zimowych funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 39 kontroli tzw. półzimowisk. Odnotowano jedno zdarzenie w związku z brakiem właściwej opieki nad oraz jeden nieszczęśliwy wypadek w trakcie zimowych zabaw, związany z brakiem opieki ze strony osób dorosłych, gdzie poszkodowany został małoletni.

Podczas ferii policjanci prowadzą również kontrole miejsc gromadzenia się małoletnich pod kątem zagrożenia narkomanią, alkoholizmem lub innymi patologiami i podejmują działania zaradcze w tym zakresie. Kontrolują też miejsca sprzedaży alkoholu pod kątem ujawniania i eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim. Podczas ferii zimowych w 2022 roku, w trakcie podejmowanych interwencji, policjanci na Warmii i Mazurach ujawnili 12 nieletnich znajdujących się pod działaniem alkoholu oraz 2 nieletnich pod działaniem innych środków odurzających.

W związku ze spodziewanym wzrostem natężenia ruchu pojazdów, związanego z rozpoczęciem ferii, do służby na drogach skierowana została większa liczba patroli w celu objęcia nadzorem dróg stanowiących główne ciągi komunikacyjne województwa. Jeżeli pogoda zmieni się na tyle, że uruchomione zostaną stoki narciarskie, znajdujące się na Warmii i Mazurach, to tam również pojawią się policjanci, by zadbać o bezpieczeństwo ich użytkowników.

 • Chłopiec rozwiązujący zagadkę policjanta
  Chłopiec rozwiązujący zagadkę policjanta
 • Pokaz ratownictwa wodnego na plaży
  Pokaz ratownictwa wodnego na plaży
 • Dzieci i Sierżant Bóbr
  Dzieci i Sierżant Bóbr
 • Pokaz posłuszeństwa psa służbowego. Dzieci wokół policjanta z psem
  Pokaz posłuszeństwa psa służbowego
 • Pokaz obrony przed atakiem psa. Dzieci wokół policjanta z psem
  Pokaz obrony przed atakiem psa
 • Dzieci oglądają wóz strażacki
  Dzieci oglądają wóz strażacki
 • Dzieci w radiowozie
  Dzieci w radiowozie
 • Dzieci przy namiocie Lasów Państwowych
  Dzieci przy namiocie Lasów Państwowych
 • Dzieci przy namiocie profilaktyków policyjnych odpowiadają na pytania policjantów
  Dzieci przy namiocie profilaktyków policyjnych
 • Policjantka i dzieci
  Policjantka i dzieci
 • Policyjny przewodnik psa służbowego rozmawia z dziećmi
  Policyjny przewodnik psa służbowego
 • Dzieci przy namiocie Wód Polskich
  Dzieci przy namiocie Wód Polskich

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Ferie zimowe to również czas kiedy startuje ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna KGP - „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Partnerami projektu są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU. Pod tym hasłem odbywają się spotkania i prelekcje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w miejscach zorganizowanego wypoczynku. Dotyczą one bezpieczeństwa podczas ferii zimowych (bezpieczeństwo w domu, w ruchu drogowym, w miejscach wypoczynku, w sieci Internet). W ramach części projektu adresowanego do dzieci i młodzieży Biuro Prewencji KGP wspólnie z Partnerami zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-filmowym pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Zadaniem dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, jest zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na konkurs można przekazywać prace plastyczne lub max. 60-sekundowy spot filmowy. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://policja.pl/pol/aktualnosci/226268,Ruszyla-ogolnopolska-akcja-informacyjno-edukacyjna-Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-.html

Działania prewencyjne "Bezpieczne ferie" na Warmii i Mazurach

W każdym powiecie policjanci uczestniczą w działaniach "Bezpieczne ferie", przygotowując lub uczestnicząc w spotkaniach profilaktycznych.

KMP Olsztyn

KPP Bartoszyce

KPP Braniewo

KPP Działdowo

KPP Ełk

KPP Gołdap

KPP Iława

KPP Kętrzyn

KPP Lidzbark Warmiński

KPP Mrągowo

KPP Nidzica

KPP Nowe Miasto Lubawskie

KPP Olecko

KPP Ostróda

KPP Pisz

KPP Szczytno

KPP Węgorzewo

 

(tm)

Powrót na górę strony