Termin składania ofert: Uwaga! Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00353922/01 z dn. 19.09.2022 r.
CPV: 50118110-9, 98351100-9
Wartość zamówienia: Array

Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy na potrzeby 15 jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (25 zadań częściowych)

Powrót na górę strony