Z-t-P/23/2023

Termin składania ofert: Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP pod numerem 2023/BZP 00459962/01 z dnia 25.05.2023 r.
CPV: 51314000-6
Wartość zamówienia: Array

Wykonanie 4 kompletów systemu videorejestracji wykroczeń wraz z ich montażem w pojazdach służbowych na potrzeby KWP w Olsztynie

Powrót na górę strony