Sprawozdania z profilaktycznej działalności Policji

Sprawozdanie z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym

 • Sprawozdanie z rozpoznania zjawisk patologicznych, demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stanu prewencji kryminalnej w województwie warmińsko-mazurskim w 2005 roku

 

 • Sprawozdanie z rozpoznania zjawisk patologicznych, demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stanu prewencji kryminalnej w województwie warmińsko-mazurskim w 2006 roku 

 

 • Sprawozdanie o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Policji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2007 roku

 

 • Sprawozdanie o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne policji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2008 roku

 

 • Sprawozdanie z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym w 2009 roku 

 

 • Sprawozdanie z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym w 2010 roku

 

 • Sprawozdanie z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym w 2011 roku

 

 • Sprawozdanie z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym w 2012 roku 

 

 • Sprawozdanie z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym w 2013 roku 

   
 • Sprawozdanie z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania patologiom społecznym w 2014 roku 

 

Powrót na górę strony