Ogłoszenia

DOBÓR POLICJANTÓW DO SKŁADU OSOBOWEGO XXXIV ROTACJI JEDNOSTKI SPECJALNEJ POLSKIEJ POLICJI (JSPP) PEŁNIĄCEJ SŁUŻBĘ W RAMACH MISJI UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PRAWORZĄDNOŚCI W KOSOWIE (EULEX).

Szczegóły dostępne w komórkach kadrowych Komend Miejskich i Powiatowych Garnizonu Warmińsko - mazurskiego oraz w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

Powrót na górę strony