Informacje ogólne

Z dniem 1 stycznia 2009 r. Komendant Główny Policji wprowadził do stosowania "Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji".

Przygotowany został także poradnik dla osób angażowanych w procedury kwalifikacyjne. Zawarte są w nim porady i wskazówki dotyczące m.in. procesu oceniania, metodyki tworzenia narzędzi ocen, trybu i zasad przeprowadzania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, a także zamieszczono wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz opisano proste metody przydatne w bieżącej ewaluacji tego przedsięwzięcia.

Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2012 roku wprowadził zmiany w "Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji". Zmiany te dotyczą:

  • etapu testu wiedzy,
  • wymagań, jakie musi spełniać koncepcja pracy na wybrane stanowisko służbowe,
  • punktacji czwartego obszaru arkusza indywidualnej oceny kandydata – doświadczenie zawodowe,
  • liczby obligatoryjnie zarządzanych procedur postępowań kwalifikacyjnych w sytuacji, gdy pierwsze postępowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia.

Wystandaryzowane narzędzie stosowane w postępowaniach kwalifikacyjnych ułatwia wybór na wakujące stanowiska służbowe w Policji kandydatów posiadających doświadczenie, wiedzę zawodową, umiejętności kierownicze oraz predyspozycje osobowościowe przydatne na tych stanowiskach. Profesjonalizacja doboru kadry na wyższe stanowiska służbowe w Policji sprzyja poprawie atmosfery w służbie oraz jakości wykonywanych zadań.

Analiza danych uzyskanych w drodze badań ewaluacyjnych prowadzonych od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazała, iż w postępowaniach udział wzięło 812 kandydatów, którzy najczęściej o postępowaniach dowiadywali się ze strony internetowej jednostki, która je ogłaszała. Wszyscy wskazali, że treść ogłoszenia zawierała wszystkie niezbędne dla nich informacje.

Dla znacznej większości badanych pytania testu wiedzy były skonstruowane w sposób zrozumiały, a sam test posiadał odpowiedni czas trwania i odpowiednią ilość pytań. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez członków komisji pozwoliły kandydatom na właściwą prezentację predyspozycji osobowościowych, umiejętności kierowniczych, motywacji i osiągnięć zawodowych. Wart odnotowania jest fakt, iż ponad 90% badanych pozytywnie oceniło atmosferę panującą w trakcie rozmowy, a prawie 95% oceniło wysoko i bardzo wysoko sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Uczestnicy postępowań kwalifikacyjnych w zdecydowanej większości wyrazili się pozytywnie o tej formie doboru kandydatów na wakujące stanowiska służbowe w Policji.

Z danych uzyskanych z badań ewaluacyjnych wynika, że statystyczny policjant uczestniczący w postępowaniach kwalifikacyjnych ma około 42 lata i prawie 20 lat służby, przy czym średnio przesłużył na stanowisku, które aktualnie zajmuje, 4,5 roku.
 
UWAGA!
Od dnia 1 sierpnia 2014 roku procedury postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji odbywać się będą według nowych zasad zawartych w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania przez Komendanta Głównego Policji.

 

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji -   obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji -   obowiązujący od dnia 1 maja 2012 r.

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji - poradnik, zawiera zmiany wprowadzone przez Komendanta Głównego Policji, które obowiązują od 1.05.2012 r.

Propozycje literatury pomocnej w przygotowaniu się do testu wiedzy w ramach postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe

Zakres zadań testowych na test wiedzy na postępowanie kwalifikacyjne

Przykładowe zadania na testy wiedzy w ramach postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe zarządzanych przez Komendanta Głównego Policji (część ogólna)

 

Powrót na górę strony