Ochrona danych

Ochrona danych

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie sprawuje wyznaczony Inspektor ochrony danych:
kom. Aneta Lichota
Kontakt e-mail : iod.kwp@ol.policja.gov.pl
Osobą zastępującą Inspektora ochrony danych jest: Maria Pakuła

 

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Klauzula informacyjna w zakresie działalności archiwalnej

Ochrona danych osobowych na stronie BIP KWP w Olsztynie

 

Powrót na górę strony