Wydział Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 3
10-049 Olsztyn
tel. 47 73 143 40
fax 47 73 143 45

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Marcin ROMANOW

e-mail: marcin.romanow@ol.policja.gov.pl

 

STRUKTURA organizacyjnA

 Sekcja Gospodarki Materiałowo-Technicznej

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Zespół Kwatermistrzowski

 

Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej

Zespół ds. Uzbrojenia

Zespół ds. Techniki Specjalnej

 

Komórki podległe kierownictwu wydziału

Zespół Eksploatacji

 

 
Do zadań wydziału należy:

 1. Zaopatrzenie, magazynowanie i gospodarowanie materiałami, wyposażeniem i sprzętem w zakresie:
 • uzbrojenia i techniki specjalnej,
 • biurowym i kwaterunkowym,
 • mundurowym,
 • żywnościowym,
 • wyposażenia psów służbowych,
 • remontowo-budowlanym i gospodarczym,
 • kulturalno-oświatowym i sportowo-szkoleniowym,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy, medycznym i przeciwpożarowym;
 1. Administrowanie nieruchomościami użytkowanymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie,
 1. Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami w zakresie ich utrzymania w stanie zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.
Powrót na górę strony