Projekt "Uczyć, informować, zapobiegać..."

"UCZYĆ, INFORMOWAĆ, ZAPOBIEGAĆ.
OTWARTE SZKOŁY – OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI”

30 października 2013 roku ruszyła kolejna,  już V edycja projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, skierowanego do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i gimnazjów.

******

Patronat nad przedsięwzięciem sprawują:

* Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie
* Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
* Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

******


Organizatorami przedsięwzięcia są:

* Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
* Sąd Okręgowy w Olsztynie
* Kuratorium Oświaty w Olsztynie
* Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

******

Główne cele projektu:

  • zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez podniesienie świadomości prawnej
  • zapoznanie z formami przemocy i sposobami przeciwdziałania jej w placówkach oświatowych 
  • wzmocnienie integracji działań Policji i nauczycieli w radzeniu sobie z przemocą  w szkole.

******


Zakres tematyczny szkolenia:


1) Zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
2) Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej, przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji. Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy i agresji
3) Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.    
4) Podstawy prawne i zasady współpracy szkół z kuratorami sądowymi                                   
5) Cyberprzemoc – rodzaje zagrożeń, sposoby reagowania
6) Pomóc dziecku krzywdzonemu – procedura „Niebieskie Karty”
7) Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.

******

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat oraz materiały edukacyjne.

Szkolenie jest bezpłatne.

Kolejne terminy spotkań w roku szkolnym 2013/2014: 04.12.2013r.  12.02.2014r.  02.04.2014r.  04.06.2014r.

 

Powrót na górę strony