Opłaty skarbowe oraz inne koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na broń

Opłaty skarbowe oraz inne koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na broń

Na podstawie obowiązujących przepisów opłaty skarbowe uiszcza się „z góry” – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia), złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w organie administracji publicznej.

Opłatę skarbową można wnieść:

w kasie Urzędu Miasta w Olsztynie, Pl. Jana Pawła II 1
•lub na rachunek bankowy:


URZĄD MIASTA OLSZTYN
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
nr rachunku:

63102035410000500202903227

 

W ramach zadań realizowanych przez Zespół ds. Pozwoleń Na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie opłacie skarbowej podlega:
 

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Uwagi
Pozwolenie na broń udzielone osobie fizycznej 242,00 zł  
Rezygnacja z pozwolenia 10,00 zł
 
Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni 17,00 zł  

Wydanie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej lub karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

82,00 zł  
 
 
Wydanie Europejskiej karty broni palnej

105,00 zł

 
Wymiana legitymacji posiadacza broni 17,00 zł  
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej albo archiwum państwowe  
 
od każdej pełnej lub zaczętej stronnicy -5 zł  
 
 
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17,00 zł opłaty nie uiszcza się od pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

 

Opłata za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach:

  • ochrony osobistej          500,00-,
  • sportowych                     800,00-,
  • kolekcjonerskich         1150,00-,
  • pamiątkowych                550,00-,
  • szkoleniowych             1000,00-,
  • innych                              600,00-,
  • stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych   dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100,00-.

 
Opłatę za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń wpłaca się przed przystąpieniem do egzaminu na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:
 
NBP Oddział Olsztyn
Nr konta: 56101013970051062231000000
z dopiskiem „opłata za egzamin na broń”

Powrót na górę strony