Broń palna

Broń palna

W rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.
Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję.
Istotnymi cześciami broni palnej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.
Broń palną dzielimy na broń bojową, myśliwską, sportową gazową, alarmową i sygnałową.
W rozumeiniu ustawy bronią palną sygnałową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu wizualnego lub akustycznego.
W rozumieniu ustawy bronią palną alarmową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępujacego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.

 

INFORMACJA

Wykaz broni zakwalifikowanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jako broń palna wymagająca pozwolenia na broń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji:

REWOLWER ZORAKI K-10

REWOLWER KESERU K-10

REWOLWER ZORAKI K-55

PISTOLET GUARD 4

PISTOLET WALTHER MODEL P-99 - wprowadzony do obrotu przez firmę "KOLTER" jako broń alarmowa kal. 6mm

PISTOLET WALTHER MODEL P-22 - wprowadzony do obrotu przez firmę "KOLTER" jako broń alarmowa kal. 6mm

REWOLWER SHOTGUM kal. 6mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy "MATEJA"

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 1 października 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1224). Zgodnie z paragrafem 5.1. tego rozporządzenia, osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia na broń obowiązane są przechowywać broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Zgodnie zaś z paragrafem 12 cytowanego roporządzenia, osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przez dniem wejścia w życie rozporządzenia dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa wyżej:

- w reminie 5 lat od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia;

- z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń - w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Urządzenia do przechowywania broni posiadają deklaracje zgodności z odpowiednimi Poskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

 

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony