Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 3
10-049 Olsztyn
tel. 47 73 154 50
fax 47 73 154 95
 
 
 

Naczelnik Wydziału

podinsp. Sławomir RUSZCZYK
 

zastępca naczelnika wydziału

podinsp. Grzegorz TUZIMEK
 
 
 
Naszą misją jest:
Dostarczenie każdemu uprawnionemu funkcjonariuszowi i pracownikowi Policji narzędzi, usług oraz informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań Policji oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych. Zbudowanie teleinformatyki Policji na miarę XXI wieku.
 
 
- Struktura organizacyjna:
I  Naczelnik
II  Zastępca Naczelnika
III Zespół Administratorów
IV Zespół Telekomunikacji
V  Zespół Radiokomunikacji i Wsparcia Technicznego
VI Zespół Ogólny
VII Zespół Poczty Specjalnej
VIII Sekretariat
Do zadań Wydziału należy organizowanie, eksploatowanie, modernizowanie oraz techniczne utrzymanie systemów łączności i informatyki, wykorzystywanych w jednostkach Policji na terenie województwa, a w szczególności:

1) systemów teleinformatycznych;
2) centralnych systemów informatycznych w Policji;
3) łączności teleinformatycznej jednostek Policji;
4) systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w jednostkach Policji;
5) poczty specjalnej garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Powrót na górę strony