Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 3
10-049 Olsztyn
tel. 47 73 154 50
fax 47 73 154 95
 
 
 

Naczelnik Wydziału

podinsp. Sławomir RUSZCZYK
 

zastępca naczelnika wydziału

podinsp. Grzegorz Tuzimek
 

zastępca naczelnika wydziału

nadkom. Mariusz Garniewicz
 
 
 
Naszą misją jest:
Dostarczenie każdemu uprawnionemu funkcjonariuszowi i pracownikowi Policji narzędzi, usług oraz informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań Policji oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych. Zbudowanie teleinformatyki Policji na miarę XXI wieku.
 
 
- Struktura organizacyjna:
I  Naczelnik
II  Zastępca Naczelnika
III Zespół Administratorów
IV Zespół Telekomunikacji
V  Zespół Radiokomunikacji i Wsparcia Technicznego
VI Zespół Ogólny
VII Zespół Poczty Specjalnej
VIII Sekretariat
Do zadań Wydziału należy organizowanie, eksploatowanie, modernizowanie oraz techniczne utrzymanie systemów łączności i informatyki, wykorzystywanych w jednostkach Policji na terenie województwa, a w szczególności:

1) systemów teleinformatycznych;
2) centralnych systemów informatycznych w Policji;
3) łączności teleinformatycznej jednostek Policji;
4) systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w jednostkach Policji;
5) poczty specjalnej garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Powrót na górę strony