Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie


ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. 47 73 155 40
fax 47 73 155 45
 
e-mail: naczelnik.kryminalny@ol.policja.gov.pl

P.O. Naczelnik Wydziału

podinsp. Aleksandra ZMITROWICZ

P.O. Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Paweł Stackiewicz

 
Struktura organizacyjna

Zespół do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu (Zespół I)
tel. 47 73 155 54

Podzespół Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
tel.
47 73 155 78

Zespół do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu (Zespół II)
tel. 47 73 155 59

Zespół Nadzoru (Zespół III)
tel. 47 73 155 57

 
Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową (Zespół V)
tel. 47 73 155 50
 
Zespół Dochodzeniowo – Śledczy (Zespół DŚ)
tel.47 73 155 62

Sekretariat
tel. 47 73 155 40

Zakres zadań.

Do podstawowych zadań Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy:

  • Realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w sprawach o tematyce przestępstw przeciwko: życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej i obyczajności, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, przestępstw narkotykowych, przestępstw popełnionych przez pseudokibiców i przestępstw dotyczących nawoływania do nienawiści na różnym tle,
  • Prowadzenie postępowań przygotowawczych o charakterze kryminalnym dotyczących wielowątkowych najpoważniejszych przestępstw wymagających podejmowania czynności na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i całego kraju, 
  • Prowadzenie nadzoru ogólnego i zwierzchniego nadzoru szczególnego nad postępowaniami przygotowawczymi oraz formami pracy operacyjnej prowadzonymi przez komórki dochodzeniowo – śledcze i kryminalne w województwie warmińsko – mazurskim,
  • Uczestnictwo w kontrolach kompleksowych, zagadnieniowych, problemowych bądź sprawdzających jednostek terenowych, sporządzanie protokołów, analiz i ocen w tym zakresie.
Powrót na górę strony