Wydział Konwojowy

WYDZIAŁ KONWOJOWY
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 43
10-543 Olsztyn
tel. 47 731 46 00
fax 47 731 46 05

e-mail: naczelnik.konwojowy@ol.policja.gov.pl

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

mł. insp.  Marek Jedynasty
e-mail: marek.jedynasty@ol.policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

podinsp. Adam Rudnicki
e-mail: adam.rudnicki@ol.policja.gov.pl

 

Sekretariat

tel. (47) 731 46 00

Pani Alicja Grabuś
e-mail: alicja.grabus@ol.policja.gov.pl
 

Zespół ds. Organizacji Służby
ul. Dąbrowszczaków 43
10-543 Olsztyn  
tel. 47 731 46 03, 47 731 46 04, 47 731 40 06, 47 731 46 07, 47 731 46 08

ekspert Zespołu nadkom. Dariusz Żołądkowski
tel. 47 731 46 03
e-mail: dariusz.zoladkowski@ol.policja.gov.pl

specjalista Zespołu nadkom. Katarzyna Marczak
tel. 47 731 46 07
e-mail: katarzyna.marczak@ol.policja.gov.pl

asystent Zespołu podkom. Adam Szulgo
                    tel. 47 731 46 06                  
e-mail: adam.szulgo@ol.policja.gov.pl

asystent Zespołu asp. szt. Adam Czapliński
tel. 47 731 46 04
e-mail: adam.czaplinski@ol.policja.gov.pl

Policyjna Izba Dziecka
ul. Borowa 9a
10-242 Olsztyn
tel. 47 731 33 90
fax 47 731 33 95
Kierownik Policyjnej Izby Dziecka kom. Małgorzata Demianiuk
tel. 47 731 33 91
e-mail: pid.olsztyn@ol.policja.gov.pl

Referat w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 43
10-543 Olsztyn
tel. 47 731 46 11, 731 46 12
fax 47 731 46 09
e-mail: referat.konwojowy-olsztyn@ol.policja.gov.pl

Kierownik Referatu asp. szt. Grzegorz Piskorz
tel. 47 731 46 10
e-mail: grzegorz.piskorz@ol.policja.gov.pl

Ogniwo I Referatu w Olsztynie
Kierownik Ogniwa I Referatu sierż. szt. Marcin Hubacz
tel.  47 731 46 11
e-mail: marcin.hubacz@ol.policja.gov.pl

Ogniwo II Referatu w Olsztynie
  Kierownik Ogniwa II Referatu podkom. Daniel Surowiec
tel. 47 731 46 12
e-mail: daniel.surowiec@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Elblągu
ul. Pl. Konstytucji 1
82-300 Elbląg
tel/fax (55) 611 24 75
Kierownik Ogniwa asp. szt. Marcin Zieliński
email: ogniwo.elblag@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Bartoszycach
ul. Wyszyńskieo 28
11-200 Bartoszyce
tel. 47 732 12 92
fax 47 732 12 93
Kierownik Ogniwa asp. szt. Krzysztof Olewniczak
e-mail: ogniwo.bartoszyce@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Szczytnie
ul. Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
tel. 47 733 12 94
fax 47 733 12 95
Kierownik Ogniwa asp. szt. Dariusz Pióro
e-mail: ogniwo.szczytno@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Giżycku
ul. 1-go Maja 26
11-500 Giżycko
tel. 47 735 22 17
fax 47 735 22 18
 Kierownik Ogniwa asp. Robert Grzegorczuk
e-mail: ogniwo.gizycko@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Iławie
ul. Wiejska 4
14-200 Iława
tel. 47 732 62 74
fax 47 732 62 92
 Kierownik Ogniwa asp. szt. Tomasz Ewertowski
e-mail: ogniwo.ilawa@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Działdowie
ul. Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
tel. 47 732 32 78
fax  47 732 32 75
Kierownik Ogniwa asp. szt. Maciej Michalski
e-mail: ogniwo.dzialdowo@ol.policja.gov.pl

                                                                                                               

Zadaniem Wydziału jest zapewnienie sprawnego działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania na obszarze działania Komendy poprzez:

 1. Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań konwojowych, w tym:
  a) konwojowanie i doprowadzanie osób z aresztów śledczych i zakładów karnych,
  b) konwojowanie osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej,
  c) konwojowanie i doprowadzanie osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych,
  d) konwojowanie i doprowadzanie nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur,
  e) wykonywanie konwojów etapowych do sektorowego punktu wymiany osób konwojowanych,
   f) wykonywanie konwojów o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa,
  g) zapewnienie bezpieczeństwa konwojowanym, a w szczególności osobom wskazanym jako chronione bądź izolowane.
 2. Nadzorowanie realizacji zadań w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń w województwie warmińsko - mazurskim.
 3. Realizowanie doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji.
 4. Wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych i muzealiów.
 5. Ochronę pomieszczeń dla zatrzymanych, znajdujących się w budynkach sądów w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych lub bezprawnego wtargnięcia osób postronnych.
 6. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka.
 7. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych utworzonych w jednostkach Policji województwa warmińsko - mazurskiego.
 8. Analizowanie przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń osób, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych utworzonych w jednostkach Policji województwa warmińsko - mazurskiego oraz Policyjnej Izbie Dziecka.
 9. Wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu mających na celu niedopuszczenie do wystąpienia zachowań zakłócających porządek rozprawy lub godzących w powagę sądu.
 10. Współpracowanie z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych.
Powrót na górę strony