WYDZIAŁ KONWOJOWY - Wydział Konwojowy - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Konwojowy

WYDZIAŁ KONWOJOWY
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 43
10-543 Olsztyn
tel. 47 73 146 00
fax 47 73 146 05

e-mail: naczelnik.konwojowy@ol.policja.gov.pl

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

mł. insp.  Marek Jedynasty
e-mail: marek.jedynasty@ol.policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

podinsp. Adam Rudnicki
e-mail: adam.rudnicki@ol.policja.gov.pl

 

Sekretariat

Pani Alicja Grabuś
e-mail: alicja.grabus@ol.policja.gov.pl

tel. (47) 731 46 00
 

 

Zespół ds. Organizacji Służby
ul. Dąbrowszczaków 43
10-950 Olsztyn  
tel. 47 73 146 03, 47 73 146 04, 47 73 140 06, 47 73 146 07

ekspert Zespołu kom. Dariusz Żołądkowski
tel. 47 73 146 03
e-mail: dariusz.zoladkowski@ol.policja.gov.pl

specjalista Zespołu kom. Katarzyna Marczak
tel. 47 73 146 07
e-mail: katarzyna.marczak@ol.policja.gov.pl

asystent Zespołu asp. szt. Adam Szulgo
                    tel. 47 73 176 06                  
e-mail: adam.szulgo@ol.policja.gov.pl

asystent Zespołu asp. Adam Czapliński
tel. 47 73 146 04
e-mail: adam.czaplinski@ol.policja.gov.pl

 

Policyjna Izba Dziecka
ul. Borowa 9a
10-950 Olsztyn
tel. (47) 731 33 90
fax (47) 731 33 95
Kierownik Policyjnej Izby Dziecka podkom. Małgorzata Demianiuk
tel. (47) 731 33 91
e-mail: pid.olsztyn@ol.policja.gov.pl

Referat w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 43
10-950 Olsztyn
tel. 47 73 146 11, 146 12
fax 47 73 146 09
e-mail: referat.konwojowy-olsztyn@ol.policja.gov.pl

Kierownik Referatu asp. szt. Marcin Ciołek
tel. 47 73 146 10
e-mail: marcin.ciolek@ol.policja.gov.pl

Ogniwo I Referatu w Olsztynie
Kierownik Ogniwa I Referatu asp. szt. Grzegorz Piskorz
tel.  47 73 146 11
e-mail: grzegorz.piskorz@ol.policja.gov.pl

Ogniwo II Referatu w Olsztynie
  Kierownik Ogniwa II Referatu asp. Daniel Surowiec
tel. 47 73 146 12
e-mail: daniel.surowiec@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Elblągu
ul. Pl. Konstytucji 1
82-300 Elbląg
tel/fax (55) 611 24 75
Kierownik Ogniwa asp. szt. Marcin Zieliński

Ogniwo w Bartoszycach
ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
tel. 47 73 212 92
fax 47 73 212 93
Kierownik Ogniwa st. asp. Krzysztof Olewniczak
e-mail: ogniwo.bartoszyce@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Szczytnie
ul. Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
tel. 47 73 312 94
fax 47 73 212 95
Kierownik Ogniwa asp. szt. Dariusz Pióro
e-mail: ogniwo.szczytno@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Giżycku
ul. 1-go Maja 26
11-500 Giżycko
tel. 47 73 522 17
fax 47 73 522 18
Kierownik Ogniwa asp. szt. Marcin Makowski
e-mail: ogniwo.gizycko@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Iławie
ul. Wiejska 4
14-200 Iława
tel. 47 73 262 74
fax 47 73 262 92
 Kierownik Ogniwa st. asp. Tomasz Ewertowski
e-mail: ogniwo.ilawa@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Działdowie
ul. Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
tel. 47 73 232 78
fax  47 73 232 75
Kierownik Ogniwa asp. szt. Maciej Michalski
e-mail: ogniwo.dzialdowo@ol.policja.gov.pl

                                                                                                               

Zadaniem Wydziału jest zapewnienie sprawnego działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania na obszarze działania Komendy poprzez:

 1. Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań konwojowych, w tym:
  a) konwojowanie i doprowadzanie osób z aresztów śledczych i zakładów karnych,
  b) konwojowanie osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej,
  c) konwojowanie i doprowadzanie osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych,
  d) konwojowanie i doprowadzanie nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur,
  e) wykonywanie konwojów etapowych do sektorowego punktu wymiany osób konwojowanych,
   f) wykonywanie konwojów o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa,
  g) zapewnienie bezpieczeństwa konwojowanym, a w szczególności osobom wskazanym jako chronione bądź izolowane.
 2. Nadzorowanie realizacji zadań w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń w województwie warmińsko - mazurskim.
 3. Realizowanie doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji.
 4. Wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych i muzealiów.
 5. Ochronę pomieszczeń dla zatrzymanych, znajdujących się w budynkach sądów w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych lub bezprawnego wtargnięcia osób postronnych.
 6. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka.
 7. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych utworzonych w jednostkach Policji województwa warmińsko - mazurskiego.
 8. Analizowanie przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń osób, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych utworzonych w jednostkach Policji województwa warmińsko - mazurskiego oraz Policyjnej Izbie Dziecka.
 9. Wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu mających na celu niedopuszczenie do wystąpienia zachowań zakłócających porządek rozprawy lub godzących w powagę sądu.
 10. Współpracowanie z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych.
Powrót na górę strony