Wydział Kontroli

Wydział Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn

                         

Naczelnik Wydziału

 mł. insp. Grzegorz Królik

Zastępca Naczelnika Wydziału

 podinsp. Sebastian Kajczyński

 

 

Sekretariat Wydziału

tel. 47 73 153 90
fax 47 73 153 95

 

W Zespole Skarg i Wniosków sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Rozpatrywanie skarg i wniosków - SKARGI I WNIOSKI

 

Zadaniem Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie jest zapewnienie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji dostępu do informacji o stanie realizacji ustawowych zadań przez podległe jednostki Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji, w celu wspomagania procesu decyzyjnego poprzez:

  1. prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
  2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy, a także kontrolowanie i nadzorowanie organizacji przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków przez jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy;
  3. monitorowanie zdarzeń z udziałem policjantów, pracowników z jednostek Policji lub komórek organizacyjnych Komendy;
Powrót na górę strony