Wydział Kontroli

Wydział Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn

                         

Naczelnik Wydziału

 mł. insp. Grzegorz Królik

Zastępca Naczelnika Wydziału

 podinsp. Sebastian Kajczyński

 

 

Sekretariat Wydziału

tel. 47 73 153 90
fax 47 73 153 95

Zespół Kontroli

 tel. 47 73 153 96, 47 73 154 07, (47 73 154 12, 47 73 153 97, 47 73 153 98, 47 73 154 05, 47 73 154 11

Zespół Analiz

tel. 47 73 154 04, 47 73 152 56, 47 73 154 06, 47 73 154 00

Zespół Skarg i Wniosków

tel.47 73 154 01,47 73 154 03, 47 73 153 99

W Zespole Skarg i Wniosków sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Rozpatrywanie skarg i wniosków - SKARGI I WNIOSKI

 

Zadaniem Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie jest zapewnienie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji dostępu do informacji o stanie realizacji ustawowych zadań przez podległe jednostki Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji, w celu wspomagania procesu decyzyjnego poprzez:

  1. prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
  2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy, a także kontrolowanie i nadzorowanie organizacji przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków przez jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy;
  3. monitorowanie zdarzeń z udziałem policjantów, pracowników z jednostek Policji lub komórek organizacyjnych Komendy;
Powrót na górę strony