Wydział Komunikacji Społecznej

 Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8  
10-521 Olsztyn  
tel. 47 73 154 30
fax 47 73 156 25

e-mail: naczelnik.wks@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro

 

Sekretariat
Sekretarka Małgorzata Rzemieniewska
e-mail: malgorzata.rzemieniewska@ol.policja.gov.pl
47 73 154 30

 

Magdalena Wachowska
obsługa zagadnień związanych z Funduszem Prewencyjnym PZU
e-mail: magdalena.wachowska@ol.policja.gov.pl
47 73 154 30

 

Zespół Prasowy
 Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

asp. Tomasz Markowski
47 73 152 59, 47 73 152 52

 

Zarządzanie Jakością

47 73 154 37

 

Zespół Komunikacji Wewnętrznej

Redaktor Naczelny dwutygodnika "Informator KWP w Olsztynie"

Bożena Przyborowska
e-mail: bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl
47 73 154 41

 

 

 

 

Zakres zadań
Zadaniem Wydziału Komunikacji Społecznej jest realizacja polityki informacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, poprzez:

 • kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu polityki informacyjnej oraz medialną obsługa zdarzeń o zasięgu wojewódzkim;
 • analizę,  ocenę i monitorowanie obszarów mających wpływ na wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek Policji w województwie, kształtowanie wizerunku oraz kreowanie działań podnoszących efektywność pracy Policji;
 • koordynowanie i realizowanie badań opinii społecznej;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta oraz wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • przygotowywanie analiz systemowych funkcjonowania jednostek Policji, głównych kierunków pracy oraz sprawozdań z ich realizacji;
 • formułowanie strategii Komendanta oraz koordynowanie działań w obszarze planowania strategicznego;
 • utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością;
 • koordynowanie procesów Kontroli Zarządczej oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Komendzie i jednostkach Policji;
 • prowadzenie i koordynowanie międzynarodowej współpracy pozaoperacyjnej jednostek Policji;
 • utrzymywanie i rozwój komunikacji wewnętrznej;
 • przygotowywanie i wydawanie dwutygodnika pt. "Informator KWP w Olsztynie".
Powrót na górę strony