Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Wincentego Pstrowskiego 3 bud. nr 4
10-049 Olsztyn

tel. 47 73 144 40
fax 47 73 144 45

email: naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Mariusz Zieliński

 

ZASTĘPCA NaczelnikA Wydziału

Andrzej Kępka


Zakres zadań:

 

 • planowanie, przygotowywanie i realizowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dla jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego,
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o  ochronie przeciwpożarowej w obiektach Komendy
 • przygotowywanie i realizowanie zadań remontowo-konserwacyjnych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji
  w Olsztynie,
 • dokonywania przeglądów technicznych obiektów budowlanych użytkowanych przez Policję – zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
 • planowanie i realizowanie wydatków budżetowych ponoszonych w ramach działalności Wydziału,
 • prowadzenie gospodarki  nieruchomościami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, prowadzenie ewidencji oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • prowadzenie działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów, dostawą mediów,  racjonalnym prowadzeniem gospodarki energetycznej i cieplnej, utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego,
  a także wywozem nieczystości,
 • ustalanie i naliczanie wysokości podatku od nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
 • rozliczanie opłat za trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • ubezpieczanie budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych oraz odpowiedzialność w tym zakresie,
 • opracowywanie decyzji administracyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Olsztynie w sprawach mieszkaniowych wynikających z rozdziału 8 ustawy o Policji,
 • opracowywanie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w zakresie spraw mieszkaniowych w II instancji w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń  Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji województwa warmińsko-mazurskiego,
 • prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi, tymczasowymi kwaterami będącymi    w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń mieszkaniowych,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej policjantów,
 • organizowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną środowiska w Komendzie  i jednostkach Policji województwa warmińsko-mazurskiego,
 • zaopatrywanie Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komend Miejskich i Powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego, jednostek zamiejscowych Komendy Głównej Policji z siedzibą w Olsztynie w sprzęt i materiały budowlane.

 

Powrót na górę strony