Wydział do walki z Korupcją

WYDZIAŁ dw. z KORUPCJĄ
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Michał MROZIK

 


Sekretariat


tel. 47 73 157 30

fax tel. 47 73 157 35

email: korupcja@ol.policja.gov.pl

Wydział do Walki z Korupcją zajmuje się zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw korupcyjnych w obszarach życia publicznego, takich jak służba zdrowia, szkolnictwo, zamówienia publiczne, prywatyzacja, administracja państwowa i samorządowa.

Jeżeli masz informacje o takich przypadkach, wymuszano na Tobie wręczenie łapówki, powiadom nas.
 

KORUPCJA - jest wykorzystaniem urzędu publicznego dla korzyści osobistej lub prywatnej. Przejawia się ona w różnych formach, a w szczególności:

Łapownictwa biernego - jest to przestępstwo zwane potocznie sprzedajnością urzędniczą. Może mieć kilka postaci: przyjęcia korzyści majątkowej lub jej obietnicy, przyjęcia korzyści osobistej lub jej obietnicy. Podmiotem łapownictwa biernego jest osoba pełniąca funkcję publiczną.

Łapownictwa czynnego - jest to przestępstwo zwane potocznie przekupstwem. Przejawia się ono działaniem sprawcy polegającym na obietnicy udzielenia lub udzieleniu korzyści o charakterze majątkowym lub osobistym osobie pełniącej funkcję publiczną.

Płatnej protekcji - sprawcą tego przestępstwa może być każdy, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi. Polega ono  na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.

Przyjęcia korzyści za głosowanie - jest to przestępstwo tzw. sprzedajności wyborczej i przekupstwa wyborczego. Przestępstwo to może popełnić każda osoba uprawniona do głosowania, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób oraz każdy, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosownia w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.

Łapownictwa gospodarczego - odpowiedzialności karnej za ten rodzaj przestępstwa podlega osoba pełniąca funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub mającą, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za zachowanie mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową.

Łapownictwa sportowego - przestępstwo to może być popełnione przez każdą osobę, która organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestnicząc, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów.


!!! MOŻEMY POMÓC !!!
 Jeśli znudziło Ci się wręczanie łapówek, 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

INFOLINIA 0 800 339 202

!!! ZAPEWNIAMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ !!!

Powrót na górę strony