Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. 47 73 156 10
fax 47 73 156 15

e-mail: naczelnik.oin@ol.policja.gov.pl

 

P.O. Naczelnik Wydziału

kom. Aneta Lichota

 

 

STRUKTURA organizacyjnA

Sekretariat
tel. 47 73 156 10


Kancelaria Tajna
Kierownik KT
tel. 47 73 156 13
 
Archiwum
tel. 47 73 154 32
tel. 47 73 154 33
tel. 47 73 154 36
tel. 47 73 154 39
 
Nieetatowy Zespół Postępowań Sprawdzających
tel. 47 73 156 12
tel. 47 73 156 14


 
Jednoosobowe stanowisko do spraw ochrony systemów i sieci teleinformatycznych
tel. 47 73 156 20

Jednoosobowe stanowisko ds. ochrony danych osobowych
tel. 47 73 156 27

 

Do podstawowych zadań Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy:

  • ochrona informacji niejawnych, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych;
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wystąpienia sytuacji szczególnych, w tym wprowadzenia stanów nadzwyczajnych;
  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
  • wykonywanie zadań przewidzianych dla Inspektora Ochrony Danych;
  • prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby/pracy oraz pełniących służbę/zatrudnionych w KWP w Olsztynie, OPP w Olsztynie i SPKP w Olsztynie;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
  • prowadzenie Kancelarii Tajnej;
  • nadzorowanie obsługi kancelaryjnej w jednostce;
  • gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom zasobów archiwalnych Komendy oraz nadzór nad funkcjonowaniem składnic akt jednostek terenowych garnizonu warmińsko-mazurskiego.
Powrót na górę strony