Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie

p.o. Dowódca Samodzielnego Pododdziału KontrterrorystycznEGO Policji w Olsztynie

kom. Robert CZAJKA

 

Struktura organizacyjna SPKP

 • Dowódca SPKP
 • Zastępca Dowódcy
 • Sekcja Bojowa I
 • Sekcja Bojowa II
 • Sekcja Minersko-Pirotechniczna

 

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie jest jednostką organizacyjną Policji służby kontrterrorystycznej, podległą bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie.SPKP wykonuje zadania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Komendant lub upoważniony zastępca Komendanta kieruje SPKP do działań na podstawie przepisów w sprawie metod i form działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

SPKP wchodzi w skład centralnego odwodu kontrterrorystycznego Komendanta Głównego Policji.

 

Do zadań SPKP należy w szczególności:

 1. przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na  fizycznym zwalczaniu terroryzmu;
 2. przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;
 3. przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
 4. realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;
 5. prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
 6. wspieranie działań ratowniczych;
 7. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek kontrterrorystycznych Policji, w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań.
Powrót na górę strony