Program Unii Europejskiej ERASMUS+ - Fundusze pomocowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Fundusze pomocowe

Program Unii Europejskiej ERASMUS+

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest jednym z partnerów projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Jego głównym celem jest wzmocnienie organów ścigania w walce z cyberprzestępczością, poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami projektu.

 

Projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w partnerstwie strategicznym z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie (Polska), Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia (Niemcy), Litewskim Biurem Policji Kryminalnej (Litwa), Biurem Prokuratora Generalnego Węgier (Węgry), Głównym Zarządem Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Bułgaria). Realizowany jest w terminie od 01.12.2017 do 30.11.2019 oraz przez okres kolejnych 24 miesięcy, w których prowadzone będą działania związane z jego upowszechnianiem i promowaniem. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie organów ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Uczestnikami Projektu, co w efekcie wpłynie na zaktualizowanie i poszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, a wspólnie opracowane rezultaty projektu, w tym raport merytoryczny i programy szkoleniowe przyczynią się do podwyższenia i ujednolicenie standardów
w zakresie walki z przestępczością wirtualną.

Wsparcie kierowane jest do 24 uczestników międzynarodowych sesji szkoleniowych, przynajmniej 200 uczestników lokalnych szkoleń kaskadowych oraz pozostałych odbiorców rezultatów projektu.

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU

„Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości” w ramach projektu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Numer umowy 2017-1-PL-KA202-038495

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • mł. insp. Mariusz Kopczyński -  Przewodniczący Komisji
  • podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro – Członek Komisji
  • Józef Tatol – Członek Komisji

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz w oparciu o wyznaczone kryteria naboru, zakwalifikowała do udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu następujące osoby:

  • st. sierżant Marta Kozłowska – Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie,
  • podkom. Paweł Olber – Zakład Cyberbezpieczeństwa, Instytut Służby Kryminalnej WSPol w Szczytnie,
  • st. sierżant Piotr Olber – Labolatorium Kryminalistyczne KWP w Olsztynie,
  • podkom. Paweł Deptuła - Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie.
Powrót na górę strony