Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP


ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn

 

Zamówienia publiczne
tel. 47 73 152 00,
47 73 157 60,
fax 47 73 152 05
e-mail: zamowienia@ol.policja.gov.pl

 

Fundusze pomocowe
tel. 47 73 155 96,  fax 47 73 152 05
e-mail: fundusze@ol.policja.gov.pl

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownik SEKCJI

mgr Józef Tatol

 

stanowiska ds. udzielania zamówień publicznych

 

starszy inspektor mgr Joanna Foks
tel. 47 73 157 60

starszy inspektor mgr Jolanta Janiszewska
tel. 47 73 157 60

specjalista mgr Edyta Szałkiewicz
tel. 47 73 152 00

 

stanowiska ds.  funduszy pomocowych


starszy specjalista mgr  Agnieszka Mickiewicz
tel. 47 73 155 96

 specjalista mgr Paulina Ziółkowska
tel. 47 73 155 96 

 

 

ZADANIA I FUNKCJE

  1. Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, działając z upoważnienia i w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na podstawie Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji oraz obowiązujących aktów prawnych,  realizuje zadania związane z:

a) planowaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem wydatkowania środków pozabudżetowych i funduszy pomocowych,
b) planowaniem i realizowaniem procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, objętych obowiązkiem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

  1. Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych podlega bezpośrednio Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadzorującemu służbę wspomagającą.
Powrót na górę strony