Szkoły Policji

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
http://www.wspol.edu.pl/wspol/index.php

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
http://www.csp.edu.pl/

Szkoła Policji w Pile
http://www.sppila.type.pl/mambo2/

Szkoła Policji w Słupsku 
http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/

Szkoła policji w Katowicach
http://www.katowice.szkolapolicji.gov.pl/  
 

Inne instytucje i strony internetowe

Interpol
http://www.interpol.int/

Europol
http://www.europol.europa.eu/

FBI - Federal Bureau of Investigation
http://www.fbi.gov/

IES - Instytut Ekspertyz Sądowych 
http://www.ies.krakow.pl/p_index.htm

FSS - Forensic Science Service
http://www.forensic.gov.uk/

BKA Wissbaden - Bundeskriminalalamt
http://www.bka.de/

ENFSI-European Network of Forensic Science Institutes
http://www.enfsi.org/

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
http://www.kgpsp.gov.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
http:/www.kwpsp.olsztyn.pl/

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
http://www.strazgraniczna.pl/oddzialy/oddzial_warminsko_mazurski

Fundacja Kidprotect.pl
http://www.kidprotect.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
http://www.wios.olsztyn.pl/

Uniwersytet Warminsko-Mazurski
http://www.uwm.edu.pl/

Muzyczny Zespół Szantowy "Wodny Patrol"
http://www.wodnypatrol.pl

 

Powrót na górę strony