Kierownictwo

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego
KWP w Olsztynie

mł. insp. Mariusz KOPCZYŃSKI
tel. (47) 731 42 00


Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego
KWP w Olsztynie

podinsp. Piotr KOWALEWICZ
tel. (47) 731 42 00

 

Kierownik do spraw Zarządzania Jakością

podinsp. Marek MANISTA

tel. (47) 731 42 71

 

Powrót na górę strony