Badania wykonywane w LK KWP w Olsztynie w oparciu o procedury i metodyki badawcze

Badania wykonywane w LK KWP w Olsztynie w oparciu o procedury i metodyki badawcze

 

1. Badania wykonywane w oparciu o zatwierdzone procedury

(procedury wskazane w pkt. 1 i 3 akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji).

    

Lp.

Nazwa procedury badawcze

 

Oznaczenie procedury,
numer i data wydania

 

1.

Badania daktyloskopijne

LK-Pb-DA-01/21

Wyd. 3 z dnia 05.01.2024 r.

2.

Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej

LK-J- 101/ Pb-CH-01/09

Wyd. 9 z dnia  10.02.2017 r.

3.

Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR

LK-Pb-BI-01/10

Wyd. 16 z dnia  03.03.2023 r.

4.

Badania śladów mechanoskopijnych

LK-J- 27/ Pb-MB-01/05

Wyd. 4 z dnia  05.01.2023 r.

5.

Badania oznaczeń identyfikacyjnych

LK-J- 25/ Pb-MB-02/05

Wyd. 4 z dnia  05.01.2023 r.

6.

Badanie urządzeń o charakterze broni palnej

LK-J-108/ Pb-MB-03/09

Wyd. 6 z dnia 20.11.2018 r.

7.

Badanie przedmiotów  o charakterze amunicji do broni palnej

LK-J- 112/ Pb-MB-04/09

Wyd. 6 z dnia 20.11.2018r.

8.

Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego (kolizji drogowej)

LK-J- 77/06/ Pb-MB-05/05

Wyd. 4 z dnia  24.10.2014 r.

9.

Badania elementów i zespołów pojazdów

LK-J- 80/06/ Pb-MB-06/05

Wyd. 4 z dnia  24.10.2014 r.

10.

Badania rękopisów

LK-J- 99/08/ Pb-DO-01/07

Wyd. 5 z dnia  13.01.2021 r.

11.

Oznaczanie jakościowe i ilościowe alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka metodą chromatografii gazowej head-space

LK-J- 122/ Pb-CH-02/11

Wyd. 6 z dnia  13.11.2017 r.

 

 

2. Badania wykonywane w oparciu o metodyki badawcze, wytyczne, literaturę specjalistyczną.

Lp.

 

Nazwa badania

 

  1.  

Badania substancji łatwopalnych

2.

Badania materiałów wybuchowych

3.

Badania alkoholi

4.

Badania lakrymatorów (substancji drażniących)

5.

Badania mikrośladów

6.

Badania materiału roślinnego pochodzącego z konopi

7.

Badania jakościowe środków odurzających, substancji psychotropowych , nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i prekursorów

8.

Badania środków kryjących i substancji nn.

9.

Badania odsłuchowe nagrań zakłóconych

10.

Odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów na podstawie opisu słownego

11.

Badania cyfrowych nośników danych

12.

Badania urządzeń miotających (pneumatycznych) produkcji przemysłowej

i samodziałowej oraz amunicji do nich

13.

Identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków

14.

Analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów

15.

Określanie marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów

16.

Badania identyfikacyjne osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych

17.

Analiza plam krwawych

18. 

Badania techniczne dokumentów

 

Powrót na górę strony