Kierownictwo - Kierownictwo KWP - Policja Warmińsko-Mazurska

Kierownictwo KWP

 Komendant Wojewódzki Policji w olsztynie

nadinsp. Tomasz KLIMEK

tel. (47) 731 55 00

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Arkadiusz SYLWESTRZAK
tel. (47) 731 55 20
 

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Edward SZYDŁOWSKI

tel: (47) 731 55 20

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Jan MARKOWSKI

tel. (47) 731 55 30

 

 

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 23
10-526 Olsztyn
tel. dyżurnego (47) 731 34 24
tel. zaufania (47) 731 33 99

KMP w Olsztynie - insp. Piotr Zabuski

I Zastępca KMP w Olsztynie - mł. insp. Robert Zalewski

Zastępca KMP w Olsztynie - mł. insp. Roman Kuś

Komenda Miejska Policji w Elblągu 
ul. Tysiąclecia 3
82-300 Elbląg
tel. dyżurnego (47) 734 15 55
infolinia 0 800 39 22 18

KMP w Elblągu - insp. Robert Muraszko

I Zastępca KMP w Elblągu - mł. insp. Tomasz Piaskowski 

Zastępca KMP w Elblągu - podinsp.  Marcin Grabowski

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
tel. dyżurnego (47) 732 12 00
tel. zaufania 0 800 10 89 89

KPP w Bartoszycach - mł. insp. Przemysław Fiertek

I Zastępca KPP w Bartoszycach - mł. insp. Robert Zabuski

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
ul. Moniuszki 11A
14-500 Braniewo
tel. dyżurnego (47)  734 32 00

KPP w Braniewie - nadkom. Tadeusz Telenga

I Zastępca KPP w Braniewie - mł. insp. Anna Kos

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
ul. Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
tel. dyżurnego (47) 732 32 00

KPP w Działdowie - insp. Witold Barcikowski

I Zastępca KPP w Działdowie - mł. insp. Adam Borowski

Komenda Powiatowa Policji w Ełku
ul. Chopina 10
19-300 Ełk
tel. dyżurnego (47) 732 32 00
tel. zaufania (47) 732 31 80

KPP w Ełku - insp. Paweł Szyperek

I Zastępca KPP w Ełku - mł. insp. Jarosław Werla

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
ul. 1 Maja 26
11-500 Giżycko
tel. dyżurnego (47) 735 22 00

KPP w Giżycku - mł. insp. Przemysław Rawa

I Zastępca KPP w Giżycku - nadkom. Sławomir Ozygała

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
ul. Mazurska 33
19-500 Gołdap
tel. dyżurnego (47) 735 74 00

KPP w Gołdapi - mł. insp. Dariusz Stachelek

I Zastępca KPP w Gołdapi - kom. Tomasz Jegliński

Komenda Powiatowa Policji w Iławie
ul. Wiejska 4
14-202 Iława
tel. dyżurnego (47) 732 62 00

KPP w Iławie - mł. insp. Robert Mikusik

I Zastępca KPP w Iławie - nadkom. Rafał Żubertowski

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 5
11-400 Kętrzyn
tel. dyżurnego (47) 735 12 00

KPP w Kętrzynie - insp. Dariusz Ślęzak

I Zastępca KPP w Kętrzynie - mł. insp. Marcin Piechota

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
ul. Warmińska 8
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. dyżurnego (47) 732 72 00

KPP w Lidzbarku W. - podinsp. Piotr Koszczał

I Zastępca KPP w Lidzbarku W. - kom. Leszek Jankowski

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. dyżurnego (47) 732 82 00

KPP w Mrągowie - P. O. - mł. insp. Robert Wierciszewski

P.O. I Zastępcy KPP w Mrągowie - podkom. Andrzej Jaźwiński

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
ul. Mickiewicza 17
13-100 Nidzica
tel. dyżurnego (47) 732 52 00

KPP w Nidzicy - podinsp. Jarosław Wiśniewski

I Zastępca KPP w Nidzicy - mł. insp. Krzysztof Kunicki

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 6
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. dyżurnego (47) 732 22 00

KPP w NML - insp. Jacek Drozdowski

I Zastępca KPP w NML - mł. insp. Mirosław Mozarczyk

Komenda Powiatowa Policji w Olecku
ul. Zamkowa 1
19-400 Olecko
tel. dyżurnego (47) 735 32 00

 

P.O. KPP w Olecku - podinsp. Jerzy Kuprewicz

I Zastępca KPP w Olecku - podinsp. Jerzy Kuprewicz

 

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
ul. Handlowa 6
14-100 Ostróda
tel. dyżurnego (47) 732 42 00
tel. zaufania (47) 732 43 33

KPP w Ostródzie - nadkom. Marcin Danowski

I Zastępca KPP w Ostródzie - nadkom. Krzysztof Bilicki

Komenda Powiatowa Policji w Piszu
ul. Armii Krajowej 1
12-200 Pisz
tel. dyżurnego (47) 735 42 00
tel. zaufania (47) 735 42 22

KPP w Piszu - mł.insp. Marcin Kubas

I Zastępca KPP w Piszu - nadkom. Grzegorz Kobeszko

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
tel. dyżurnego (47) 733  12 00

KPP w Szczytnie - insp. Radosław Drach

I Zastępca KPP w Szczytnie - podinsp. Arkadiusz Napiórkowski

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
ul. Jana Pawła II 39
11-600 Węgorzewo
tel. dyżurnego (47) 735 64 00

KPP w Węgorzewie - nadkom. Marcin Karmowski

I Zastępca KPP w Węgorzewie - nadkom. Marta Umbras