Przydatne linki

Przydatne linki

 Rzecznik Praw Obywatelskich

 www.brpo.gov.pl

 Biuro Porad Obywatelskich

 www.warszawa.bpo.engo.pl

 Rzecznik Praw Dziecka

 www.brpd.gov.pl

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 www.hfhrpol.waw.pl

 UNICEF

 www.unic.un.org.pl

 Amnesty International Polska

 www.amnesty.org.pl

 Portal organizacji pozarządowych

 www.ngo.pl

 Niebieska Linia

 www.niebieskalinia.pl

 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

 www.interwencjaprawna.pl

 Centrum Praw Kobiet

 www.cpk.home.pl

 La Strada- Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami

 http://free.ngo.pl/lastrada

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 http://fdds.pl/

Powrót na górę strony