Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
 

e-mail: naczelnik.wks@ol.policja.gov.pl

 

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem powyższego adresu poczty elektronicznej rozpatrywane są wnioski w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie.

 

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony