Podziękowania - Policja Warmińsko-Mazurska

Podziękowania

Podziękowania

Życzenia dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Podziękowanie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

Podziękowanie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

Podziękowanie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

Podziękowanie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

Podziękowanie dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Podziękowanie dla policjantów za wsparcie akcji "FOSa Dzieciom i Seniorom"

Podziękowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za profesjonalizm w rozwiązywaniu zadań ćwiczebnych w trakcie ćwiczenia sprawdzającego Krajowy Plan postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych "PROMIEŃ 2019"

Podziękowanie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

Podziękowanie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie za przekazanie samochodów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Borkowice

Podziękowanie dla policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Powrót na górę strony