Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Należy znać przeszłość, by zadbać o bezpieczną przyszłość

Zapobieganie i zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią to jedno z zadań Policji. Tak jak przy realizacji innych, tak i tu potrzebne jest pełne zrozumienie tego zagrożenia, by skutecznie się niemu przeciwstawić. W tym celu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie a Muzeum Pogranicza w Działdowie o współpracy w zakresie realizowanych przedsięwzięć o charakterze historycznym.

We wtorek (22.11.2022) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie realizowanych przedsięwzięć o charakterze historycznym, muzealnym i patriotycznym, mających na celu upamiętnienie i dokumentowanie historii związanej z funkcjonowaniem niemieckiego obozu Soldau oraz Nakazowo - Rozdzielczego Obozu NKWD w Działdowie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zbrodni ludobójstwa oraz jej skutków.

Sygnatariuszami porozumienia byli nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Patryk Kozłowski Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie. Dodatkowym celem jest również upowszechnianie wiedzy na temat tej części historii wśród funkcjonariuszy i pracowników KWP w Olsztynie, co będzie miało wpływ na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności podczas działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią.

(tm)

  • nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Patryk Kozłowski Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie podpisują porozumienie siedząc za stołem
    nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Patryk Kozłowski Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie
  • nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Patryk Kozłowski Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie pozują do uścisku dłoni na tle ściany z napisem policja
    nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Patryk Kozłowski Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie
Powrót na górę strony