Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach

Nadanie sztandaru jednostce Policji jest wyrazem najwyższego uznania i dumy. Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności i męstwa. Jest wyróżnieniem dla obecnych, ale też i byłych pracowników i funkcjonariuszy jednostki. Takiego zaszczytu dostąpili ci, którzy na co dzień są związani z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach i swoją pracą dbają o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

W uznaniu osiągnięć w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu bartoszyckiego oraz jako wyraz zaufania lokalnej wspólnoty do działań Policji, w 2019 roku zawiązał się Komitet Społeczny na rzecz Ufundowania Sztandaru Komedzie Powiatowej Policji w Bartoszycach. W piątek 30 września 2022 roku na Placu Konstytucji 3-go Maja Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach nadano sztandar. W uroczystości udział wzięli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Obecny był także Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki i Wicemarszałek województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz, arcybiskup dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński, a także płk SG Mirosław Doroszkiewicz Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz st. bryg. Tomasz Ostrowski Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Komitet Społeczny na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach reprezentowała przewodnicząca komitetu Katarzyna Basak. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, oraz przedstawicieli służb mundurowych z powiatu bartoszyckiego. Obecna była również kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, a także  przedstawiciele duchowieństwa oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

Uroczystości rozpoczęła Masza Święta w Kościele Farnym w Bartoszycach, której przewodniczył arcybiskup dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński. Kolejna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem Policyjnej Asysty Honorowej i pododdziału towarzyszącego na Plac Konstytucji 3 Maja. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi złożył dowódca uroczystości kom. Mariusz Zdunek.  Przy dźwiękach Hymnu Państwowego odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru 23 gwoździ honorowych.

Gwoździe Honorowe wbili:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – w imieniu Ministra nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Komendant Główny Policji – w imieniu Komendanta Głównego nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki
 • Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – w imieniu Marszałka Wicemarszałek oraz swoim Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – nadinsp. Tomasz Klimek
 • Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach – insp. Przemysław Fiertek
 • Komitet Społeczny na rzecz ufundowania sztandaru KPP w Bartoszycach – Katarzyna Basak przewodnicząca Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach
 • Starosta Bartoszycki – w imieniu starosty Marcin Matejunas Członek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego 
 • Burmistrz Miasta Bartoszyce – Piotr Petrykowski
 • Burmistrz Bisztynka – Marek Dominiak
 • Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie – w imieniu burmistrza Sekretarz Miasta Górowo Iławeckie Andrzej Worobiec 
 • Burmistrz Sępopola – w imieniu burmistrz zastępca burmistrza Piotr Łazar
 • Wójt Gminy Bartoszyce – Andrzej Dycha
 • Wójt Gminy Górowo Iławeckie – Bożena Olszewska – Świtaj
 • Korpus Oficerów KPP w Bartoszycach – podinsp. Daniel Pejłachowski
 • Korpus Aspirantów KPP w Bartoszycach – asp. szt. Dariusz Białousz
 • Korpus Podoficerów KPP w Bartoszycach – sierż. Katarzyna Kaczyńska
 • Korpus Szeregowych KPP w Bartoszycach – st. post. Adrian Solarz
 • Pracownicy KPP w Bartoszycach – Agata Pilska – Stasal
 • NSZZ Policjantów KPP w Bartoszycach – kom. Łukasz Grabczak
 • NSZZ Pracowników Policji KPP w Bartoszycach – Marta Bogdziewicz
 • SEiRP Koło w Bartoszycach – Jarzy Smukowski przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Bartoszycach

Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie sztandaru przez arcybiskupa dr Józefa Górzyńskiego. Następnie przewodnicząca Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach Katarzyna Basak przekazała Sztandar I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi, który kolejno wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Bartoszycach insp. Przemysławowi Fiertkowi, jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy. Jak podkreślił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak w swoim przemówieniu, „wręczenie sztandaru to podziękowanie policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za poświęcenie oraz zaangażowanie w codzienną służbę i pracę. Sztandar to symbol największych wartości: honoru, męstwa i dumy”. Przewodnicząca Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach Pani Katarzyna Basak, która przedstawiła rys historyczny inicjatywy ufundowania sztandaru, podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w to ogromne przedsięwzięcie, podkreślając, że zdecydowała się rozpocząć tę ciężką pracę związaną z nadaniem sztandaru w uznaniu codziennej, ciężkiej służby bartoszyckich policjantów. Podziękowała funkcjonariuszom za ich ofiarność, profesjonalizm, ogromne serce i życzliwość.

Ceremonię zakończyła defilada Kompani Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Olsztynie oraz musztra paradna wykonana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi o zakończeniu uroczystego apelu.

Uroczystość zgromadziła dużą liczbę mieszkańców powiatu bartoszyckiego. Specjalnie dla nich przygotowano stoisko profilaktyczne i zaprezentowano policyjny sprzęt. Najmłodszych ucieszyła wizyta sierż. Bobra – policyjnej maskotki. Nie lada atrakcją była policyjna łódź i wizyta policjantów z psami służbowymi. Było to możliwe dzięki życzliwości Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.

"Film rozpoczyna plansza z logiem KWP w Olsztynie. Na kolejnych ujęciach widać policjantów podczas mszy świętej z okazji nadania sztandaru dla KPP w Bartoszycach. Następnie widać Orkiestrę Reprezentacyjną Policji podczas przemarszu na plac. Na placu rozpoczyna się uroczystość nadania sztandaru. Widać policjantów, kompanię honorową, oraz zaproszonych gości. Wyznaczone osoby wbijają gwoździe honorowe w sztandar, który następnie trafia w ręce pocztu honorowego KPP w Bartoszycach. Film kończy przemarsz kompani honorowej wraz z orkiestrą."

(mk/tm)

 • Sztandar leżący na stole i policjanci w tle
 • Policjanci kompanii honorowej
 • Sztandar na tle budynku
 • Uczestnicy uroczystości stojący na placu
 • Kompania honorowa stojąca w szeregu
 • Policjant w mundurze stojący tyłem do obiektywu
 • Policjant i policjantka
 • Sztandar leżący na stole i policjanci w tle
 • Policjantka i policjanci w tle
 • Policjanci w Kościele
 • Policjantka za amboną w kościele
 • Sierżant Bóbr policyjna maskotka po lewej i dzieci po prawej
 • Przemarsz kompanii honorowej
 • Maszerująca orkiestra policyjna
Powrót na górę strony