Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności” - seminarium szkoleniowe dla podmiotów finansowych

W Olsztynie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych w ramach projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”. Uczestnicy seminarium brali udział w panelach wykładowych dotyczących przestępstw popełnianych przy użyciu socjotechnik, metod manipulacji przestępczej, wybranych metod oszustw finansowych podejmowanych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz roli sektora bankowego w przeciwdziałaniu tego typu zachowaniom.

O projekcie

„Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności” - to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności do seniorów, jako grupy, która jest najbardziej narażona na skutki oszustw m.in. „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na wypadek”. W projekcie partnerskim biorą udział funkcjonariusze z Komend Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Olsztynie. Założenia projektu podejmują problematykę związaną ze zorganizowaną przestępczością o charakterze międzynarodowym przeciwko mieniu, na tzw. legendę. Głównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki oszustw metodą na „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na wypadek”.

Seniorze: dzwoni oszust! Rozłącz się

Od początku tego roku na Warmii i Mazurach różnymi metodami wyłudzili blisko1,5 miliona złotych. Od 2020 do końca sierpnia 2022 roku suma strat w wyniku tych przestępczych działań wynosi ponad 5 600 000 złotych. Najbardziej narażoną grupą społeczną na utratę oszczędności są seniorzy. W dużej mierze wynika to z faktu, że często zamieszkują samotnie, nie mają częstego kontaktu ze swoimi bliskimi, nie mają więc bezpośredniej możliwości zweryfikowania informacji otrzymanych przez telefon. Seniorzy przez to, że kierują się ufnością wobec innych, wrażliwością i empatią, często chcąc pomóc swoim najbliższym, padają ofiarą przestępców. Pod wpływem dużych emocji i stresu podejmują pochopne decyzje, tracąc przy tym oszczędności całego życia.

Razem dla bezpieczeństwa

W środę (21.09.2022r.) w Olsztynie odbyło się seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych, w którym udział wzięli przedstawiciele banków, urzędów pocztowych oraz innych instytucji, do których często zgłaszają się potencjalne ofiary przestępstw, by za ich pośrednictwem przekazać oszustom znaczne kwoty pieniędzy. Uczestników szkolenia powitał insp. Edward Szydłowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, który podkreślił, jak ważną rolę odgrywa współpraca funkcjonariuszy z przedstawicielami podmiotów finansowych na rzecz zwalczania przestępczości. Celem szkolenia było zaprezentowanie mechanizmów działania przestępców, wypracowanie procedury postępowania w przypadku kontaktu z potencjalną ofiarą oraz skutecznego współdziałania z funkcjonariuszami Policji. W części wykładowej omówione zostały mechanizmy popełniania przestępstwa oszustwa przy użyciu socjotechnik, podinsp. Jacek Doliński – Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie podzielił się z zebranymi wiedzą na temat metod manipulacji przestępczej, a przedstawiciel WSPol w Szczytnie - podkom. Marcin Czosnek z Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych zaprezentował wykład na temat zakresu obowiązywania tajemnicy bankowej, statusu pokrzywdzonego oraz wybranych metod oszustw finansowych podejmowanych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość oraz roli sektora bankowego w przeciwdziałaniu tego typu zachowaniom. 

(mcz/kh)

 

Powrót na górę strony