Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ROADPOL SAFETY DAYS - Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności

Europejski Tydzień Mobilności organizowany jest co roku od 16 do 22 września. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu. Z kolei policjanci komórek ruchu drogowego państw zrzeszonych w ROADPOL ukierunkowują swoje działania do dążenia realizacji „wizji zero”, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Jak co roku policjanci w całym kraju aktywnie przyłączą się działań związanych z Europejskim Tygodniem Mobilności i akcją Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku zachęca do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania

Również warmińsko-mazurscy policjanci – współpracując z innymi podmiotami - w tym czasie wezmą udział m.in. w spotkaniach z młodymi uczestnikami ruchu drogowego, których celem będzie przybliżenie najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem na drodze. Te spotkania będą odbywały się w różnych formach, bezpośrednich, jak i za pośrednictwem dostępnych narzędzi internetowych. Opublikowane i rozpowszechnione zostaną różne materiały audiowizualne, których treść jest związana z głównymi założeniami akcji. Podczas przeprowadzanych kontroli drogowych, policjanci będą rozdawać elementy odblaskowe oraz omawiać z kierowcami założenia WIZJI ZERO. Funkcjonariusze będą również wyciągać surowe konsekwencje wobec tych, którzy swoim zachowaniem na drodze, przeciwstawiają się tym założeniom.

Szczególny nacisk kładziony będzie na zwiększony nadzór na drogach, który będzie realizowany wraz z podmiotami pozapolicyjnymi, m.in. Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażami Miejskimi/Gminnymi. We wszystkich powiatach województwa warmińsko – mazurskiego policjanci zostali zaangażowani do nagłaśniania i realizowania założeń akcji.

W promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego kolejny raz włączyła się  firma Screen Network S.A. Na ponad 20 tys. ekranów rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i  centrach handlowych, wyświetlać będzie spoty reklamowe, których hasłem przewodnim jest: „Żyj i ratuj życie”. 

Więcej informacji na temat kampanii na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

KPP Działdowo

KMP Elbląg

KPP Giżycko

KPP Gołdap

KPP Iława

KPP Kętrzyn

KPP Lidzbark Warmiński

KPP Nidzica

KPP Szczytno

(tm)

  • Plakat akcji, na którym widoczna na zdjęciu jest kobieta za kierownicą, a w lewym dolnym rogu znajduje się tekst ROADPOL SAFETY DAYS, 16-22 września 2022 oraz Żyj i ratuj życie.
    Plakat akcji
  • Plakat akcji, na którym widoczny na zdjęciu jest mężczyzna za kierownicą, a w prawym dolnym rogu znajduje się tekst ROADPOL SAFETY DAYS, 16-22 września 2022 oraz Żyj i ratuj życie.
    Plakat akcji
Powrót na górę strony