Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyzywała i biła najbliższych. Została zatrzymana

Wyzywanie czy szarpanie - to niestety była codzienność w jednej z rodzin w Iławie. Kobieta jednak stwierdziła, że ma dość, kiedy to po raz kolejny córka zaczęła się awanturować. Funkcjonariusze zatrzymali 20-latkę i wszczęli procedurę Niebieskiej karty.

We wtorek (09.08.2022r.) iławscy policjanci zostali poinformowani o znęcaniu się nad rodziną. Zgłaszająca oświadczyła, że od dłuższego czasu jej 20-letnia córka znęca się psychicznie, a także fizycznie nad nią, babcią a także siostrą i młodszym bratem. Dodała, że codziennie wszczyna awantury, w trakcie których wyzywa domowników, szarpie, popycha wykręca ręce, a także pluje w twarz. W związku z agresywnym zachowaniem, kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze wdrożyli w rodzinie procedurę Niebieskiej Karty i przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. W związku z powyższym policjanci złożyli również wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec 20-latki.

Kodeks karny za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy!

W chwili stwierdzenia przemocy w rodzinie Niebieską Kartę może założyć policjant ale także kurator, pracownik socjalny, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia. To właśnie te wszystkie podmioty współpracują razem realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych.

Wprowadzone przepisy umożliwiają szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy od osób pokrzywdzonych.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Nr 125, poz. 842). wprowadziła nowe środki ochrony osób pokrzywdzonych.

Oprócz tymczasowego aresztowania, prokurator może nakazać sprawcy opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Środek ten jest orzekany z urzędu lub na wniosek policji na okres do trzech miesięcy. Istnieje również możliwość orzeczenia zakazu zbliżania się na określoną odległość sprawcy do osoby pokrzywdzonej.

http://www.niebieskalinia.info/

(jk/kh)

Powrót na górę strony