Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warmińsko-mazurscy policjanci doskonalili swoja wiedzę w ramach projektu pn. „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności” .

Właśnie zakończyły się szkolenia dla policjantów, realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności” przygotowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem głównym projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa na temat specyfiki zorganizowanych oszustw metodą na tzw. „wnuczka” pod różną legendą. Policjanci pod kierunkiem ekspertów doskonalili swoją wiedzę z zakresu metod i form działania sprawców określonych przestępstw, a także, a może przede wszystkim, sposobów ich ograniczania.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wraz z Komendami Wojewódzkimi Policji w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim, przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności” w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego realizacja przewidziana jest w trwającym roku kalendarzowym. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa na temat specyfiki zorganizowanych oszustw metodą na tzw. „wnuczka” pod różną legendą (min. na policjanta, urzędnika). Inny z celów to ciągłe doskonalenie procedur międzyinstytucjonalnych w zakresie podniesienia skuteczności działań Policji w celu adekwatnego reagowania na zgłaszane służbom zdarzenia. Również w kontekście identyfikowania, zapobiegania i zwalczania przestępstwa oszustwa.
Jednym z zakresów projektu jest wzmocnienie kompetencji funkcjonariuszy Policji w obszarze rozpoznania przestępstw, metod działania sprawców, sposobów ich popełniania poprzez wykorzystywanie w tym celu szeroko pojętej cybertechnologii, łącznie z bogatą ofertą platformy płatności elektronicznych oraz z jakże często wykorzystywanym przez sprawców obszarem, jakim jest komunikacja elektroniczna. W tym celu, w pierwszych dniach czerwca br. odbyły się dwa spotkania szkoleniowe, w których uczestniczyli warmińsko-mazurscy policjanci, reprezentujący zarówno służbę prewencyjną jak i służbę kryminalną. W szkoleniach wzięło udział łącznie 95 funkcjonariuszy.
Spotkaniom eksperckim przewodniczył insp. Edward Szydłowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Natomiast koordynatorem projektu jest podkom. Paweł Stackiewicz p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie.  
Do prowadzenia szkolenia zaproszono doświadczonych przedstawicieli następujących podmiotów współpracujących z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie. Byli to  reprezentujący Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie kom. Wojciech Warczak z Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej; Pani Anna Stalewska, Pani Joanna Olszewska oraz Pan Sławomir Kaliski z  Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Olsztynie, a także podinsp. Jacek Doliński Kierownik Sekcji Psychologów działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie na terenie każdego powiatu naszego województwa  spotkań z seniorami pod wspólną nazwą „Powiadom swojego seniora”. Przeszkoleni funkcjonariusze prewencji, głównie policjanci dzielnicowi, wykorzystają zdobytą wiedzę, którą następnie przekażą osobom znajdującym się  w grupie wiekowej najbardziej narażonej na działania przestępcze. Policjanci dzielnicowi zaprezentują seniorom najważniejsze elementy związane z ich bezpieczeństwem oraz powiedzą o sposobie postępowania podczas kontaktu z potencjalnym sprawcą. Seniorzy otrzymają tematyczne materiały edukacyjne w formie krótkiego poradnika. Oprócz tego, kilka elementów, na których zawarto treści przypominające o zasadach bezpieczeństwa: bawełniana torba zakupowa, brelok z logo i nr telefonu do koordynatorów regionalnych oraz kubek.

(es/rj)

 

  • uczestnicy szkolenia
Powrót na górę strony