Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów z Warmii i Mazur

Na Warmii i Mazurach odbyła się pierwsza edycja szkolenia poświęconego interwencjom wobec osób, których zachowanie wskazuje na to, że mogą znajdować się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo w stanie upojenia alkoholowego. Szkolenie obejmowało również kwestie dotyczące współdziałania policji z innymi służbami, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także zasady komunikowania się i reagowania na zachowania osób wobec których podejmowana jest interwencja. Na Warmii i Mazurach w szkoleniu takim udział weźmie ponad 900 funkcjonariuszy.

Do tej pory szkolenia takie odbywały się w jednostkach szkoleniowych. Konieczność systematycznego doskonalenia umiejętności policjantów, jak i wciąż trwająca pandemia spowodowały, że szkolenia odbywają się w jednostkach macierzystych. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w zeszłym tygodniu ( 21-25.03.2022 r.). Zorganizowane zostało przez policjantów z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, wspieranych przez ratownika medycznego z Oddziału prewencji Policji w Olsztynie, instruktora taktyki i technik interwencji z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz psychologów policyjnych i policjantów Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie. Specjalistyczny sprzęt, na który policjanci mogli ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy udostępniony został przez NSZZP KMP w Olsztynie. W szkoleniu uczestniczyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy na co dzień pracują w komórkach patrolowych, interwencyjnych oraz wywiadowczych. Łącznie 14 policjantów doskonaliło umiejętności w stosowaniu taktyk i technik interwencji w różnych sytuacjach wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, w tym osób z  zaburzeniami psychicznymi, po upojeniu alkoholowym,  w stanie po zażyciu środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Funkcjonariusze podnosili również swoje umiejętności w stosowaniu indywidualnie i zespołowo środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej krótkiej podczas zatrzymywania osób w różnych sytuacjach i miejscach. Szkolenie obejmowało również  kwestie dotyczące udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także zasady  komunikowania się i reagowania na zachowania osób wobec których podejmowana jest interwencja. Na Warmii i Mazurach w szkoleniach takich udział weźmie ponad 900 funkcjonariuszy.

" Na filmie widać policjantów szkolących się z udzielania pierwszej pomocy - prowadzących resuscytację krążeniowo oddechową, interweniujących wobec osoby w pojeździe, ćwiczących obezwładnianie na macie oraz biorących udział w inscenizowanej interwencji wobec osoby z nożem."

 

 

(rj)

 

Powrót na górę strony