Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „Egida-21” na Warmii i Mazurach

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „EGIDA-21” w 40 jednostkach organizacyjnych Policji, szczebla wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego, szkołach Policji oraz w Komendzie Głównej Policji, przeprowadzane są ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-21. Do udziału w przedsięwzięciu zaplanowano 810 osób - tzw. rezerw osobowych. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

Na Warmii i Mazurach w niedzielę (17.10.2021) na ćwiczenia stawiło się 18 rezerwistów, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby zmilitaryzowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jest to również praktyczne sprawdzenie tego, jak działa system powoływania rezerw, ponieważ Policja, obok wojska, jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami.

W niedzielę (17.10.2021r.) w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-21”. Rezerwiści przez cały dzień uczestniczyli w zajęciach, nie tylko teoretycznych, ale także i praktycznych. W ten sposób nabywali wiedzę policyjną, dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy ćwiczenia zostali zapoznani z zakresem przydzielonych im zadań służbowych oraz z podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 - 2035.

 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
 • Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21
  Uczestnicy ćwiczeń EGIDA-21

" Na filmie widać policjantów podczas ćwiczeń w pododdziałach zwartych oraz przewodnika psa służbowego."

(kh)

Film Egida.mp4

Pobierz plik Egida.mp4 (format mp4 - rozmiar 28.58 MB)

Powrót na górę strony