Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dojedźmy bezpiecznie do końca wakacji. Również na urządzeniach wspomagających ruch

Półmetek wakacji za nami. Pogoda w lipcu sprzyjała wypadom nad jeziora, spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, wyjazdom i spotkaniom w gronie znajomych. Jak co roku wiąże się to ze wzmożoną obecnością i aktywnością policjantów na drogach, wodach i terenach przywodnych. Wiele energii policjanci poświęcają również na pracę w zakresie szeroko pojętej prewencji i profilaktyki społecznej, m.in. tej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystko po to, by przypomnieć wszystkim, że bezpieczeństwo, to nasza wspólna sprawa. Zarówno pieszych, kierowców samochodów, rowerzystów, jak i osób korzystających z urządzeń wspomagających ruch.

W pierwszej części tegorocznych wakacji (26.06-01.08.2021) policjanci na drogach Warmii i Mazur odnotowali 131 wypadków drogowych, w których rannych zostały 142 osoby, a niestety 12 osób zginęło. Choć są to liczby mniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (141 wypadków, 160 rannych i 16 zabitych), to wciąż zdecydowanie za duże. Wśród uczestników tych zdarzeń, oprócz kierowców samochodów i motocykli, byli też piesi, rowerzyści i osoby korzystające z urządzeń wspomagających ruch.

Ta ostatnia kategoria uczestników ruchu drogowego została objęta zmianami przepisów, które weszły w życie 20 maja 2021. Dążąc do tego, by jak największa liczba uczestników ruchu drogowego zapoznała się z obowiązującym prawem, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie przygotowali we współpracy z OSiR w Olsztynie film, w którym te kwestie zostały szczegółowo omówione.

Na poniższym filmie zarejestrowane osoby korzystające rowerów i deskorolek, jadące po ścieżkach dla rowerów oraz korzystające z deskorolek na terenie infrastruktury OSiR w Olsztynie. 

Film Film omawiający zasady korzystania z urządzeń wspomagających ruch

Opis filmu: Film omawiający zasady korzystania z urządzeń wspomagających ruch

Pobierz plik Film omawiający zasady korzystania z urządzeń wspomagających ruch (format mp4 - rozmiar 20.25 MB)

Film jest dostępny również na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dlkGm1l42tg

Urządzenia wspomagające ruch

Urządzenie wspomagające ruch to nic innego jak to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

Użytkownik takiego urządzenia musi pamiętać o tym, że:

 • osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów
 • na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch będzie korzystać z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu
 • przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem;

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

(tm)

Powrót na górę strony