Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspomnienie patrona

Zadaniem przyszłych pokoleń jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach przeszłości. Dlatego w dniu urodzin nadkomisarza Policji Państwowej Heliodora Gruszczyńskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek złożył wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi warmińsko - mazurskich policjantów, by w ten sposób oddać mu hołd i przypomnieć jego życiorys.

Nadkom. Heliodor Gruszczyński od lutego 2019 r. jest patronem warmińsko – mazurskiej policji. Kolejny raz w dniu jego urodzin (07.07.2021) Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek przed budynkiem KWP złożył wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi , by w ten sposób oddać mu hołd i przypomnieć jego życiorys.

  • nadinsp. Tomasz Klimek składa kwiaty pod tablicą patrona
    nadinsp. Tomasz Klimek składa kwiaty pod tablicą patrona
  • nadinsp. Tomasz Klimek
    nadinsp. Tomasz Klimek
  • Kwiaty pod tablicą patrona
    Kwiaty pod tablicą patrona

Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor Gruszczyński - Syn Stanisława i Aleksandry z Dowgiałłów, urodził się dnia 7 lipca 1892 roku w Radziwiliszkach (Litwa Kowieńska). Ukończył 4 klasy gimnazjum w Dynaburgu. W okresie od 1 października 1911 roku do 1 października 1913 roku odbył służbę wojskową w Armii Rosyjskiej. Podczas I wojny światowej został powołany przez władze zaborcze do wypełnienia obowiązków w Armii Rosyjskiej (1914-1917). W dniu 15 września 1917 roku przeszedł do I Korpusu Polskiego, sformułowanego z żołnierzy polskich pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Od nazwiska swojego dowódcy żołnierze nazywani byli Dowborczykami. Do Wojska Polskiego wstąpił dnia 6 listopada 1918 roku, zachowując stopień kapitana, gdzie służył do 1 października 1923 roku  (szkołę oficerską ukończył w Dęblinie). Służbę pełnił w Baonach Celnych*  i Wojskowej Straży Granicznej. Do Policji Państwowej wstąpił dnia 1 listopada 1923 roku. W służbie uzyskał wykształcenie fachowe, ukończył m.in. X kurs w Szkole Oficerskiej. W roku 1939 był kandydatem na wykładowcę w szkołach policyjnych . Obowiązki służbowe wypełniał w miejscowościach: Wilno (Kierownik VI Komisariatu ), Chodzież, Kościan, Grudziądz i Nowe Miasto w powiecie Lubawa . Na komisarza Policji Państwowej mianowano go 1 lipca 1930 roku. Dnia 17 lipca 1935 roku podjął obowiązki służbowe na stanowisku komendanta powiatowego w Nowym Mieście powiat Lubawa . W 1940 roku został zamordowany strzałem w tył głowy przez funkcjonariuszy NKWD w siedzibie, w miejscowości Kalinin, następnie pochowano go wraz z innymi ofiarami zbrodni katyńskiej w zbiorowej mogile w Miednoje. Pośmiertnie wyniesiony został do stopnia nadkomisarza Policji Państwowej. Dla uhonorowania funkcjonariusza posadzono Dąb Pamięci, który znajduje się w Zespole Szkół w Mrocznie.

Przyznane odznaczenia:

- Krzyż Walecznych – 29 marca 1921 r.
- Medaille de la Victoire – 25 września 1925 r.
- Medal Niepodległości – 23 grudnia 1933 r.
- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – 30 maja 1938 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 19 kwietnia 1939 r. .

Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński przekazał ojczyźnie największy dar – oddał za nią swoje życie. Taka patriotyczna i heroiczna postawa jest godna naśladowania dla każdego policjanta z garnizonu warmińsko – mazurskiego.

 

(tm)

Powrót na górę strony