Policjanci zabezpieczali miejsca znalezienia niewybuchów - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zabezpieczali miejsca znalezienia niewybuchów

Oficer dyżurny lidzbarskiej policji przyjął dwa zgłoszenia dotyczące odnalezienia niewybuchów podczas prac polowych. W obu przypadkach potwierdzono zgłoszenia i zabezpieczono niewybuchy do czasu przyjazdu saperów.

Wczoraj (tj. 01.04.2021 r.) oficer dyżurny lidzbarskiej komendy przyjął dwa zgłoszenia dotyczące odnalezienia niewybuchów podczas prac polowych. Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 08:20 w okolicach miejscowości Bogatyńskie gmina Orneta. Odnaleziono tam dwa skorodowane pociski moździerzowe pochodzące z okresu II Wojny Światowej. Do drugiego zdarzenia doszło około godziny 14:50 w okolicach miejscowości Wojciechowo gmina Orneta. Odnaleziono tam pocisk artyleryjski 75 mm pochodzący z okresu II Wojny Światowej.

W obu przypadkach na miejsca znalezisk został skierowany policyjny pirotechnik, który rozpoznał znaleziska, przeszukał teren oraz przekazał szczegółowe informacje dla patrolu saperskiego. Niewybuchy zostały zabezpieczone do czasu przyjazdu patrolu saperskiego, który przetransportował odnalezione niewybuchy na poligon wojskowy celem neutralizacji

Czy wiesz co należy zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce, a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Chociaż II wojna światowa zakończyła się dziesiątki lat temu, to wciąż w życiu codziennym spotykamy się z jej pozostałościami. Nadal odnajdujemy przedmioty, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego. Niestety ludzka ciekawość okazuje się zgubna, prowadząc nie tylko do nieszczęść, ale i do śmierci.

Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie które powoduje oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że wojna, która tak naprawdę dobiegła końca, wciąż zbiera ofiary.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych. W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić Policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

Powiadamiając funkcjonariuszy istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat:
1. miejsca odnalezienia  niewybuchu
2. znalezionego przedmiotu (opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość znaleziska)
3. danych personalnych osoby zgłaszającej

(bm/rj)

 

  • zabezpieczony pocisk
  • zabezpieczone pociski
Powrót na górę strony