Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie w trosce o przestrzeganie prawa. Tym razem na przejazdach kolejowych i w lasach

Policjanci cyklicznie łączą siły z przedstawicielami innych służb i podejmują wspólne działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Funkcjonariusze z Działdowa prowadzili działania z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei na przejazdach kolejowo - drogowych pod kątem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Policjanci z Węgorzewa z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Borki oraz Straży Granicznej przeprowadzili w lasach wspólne działania pod nazwą ,,Wieniec”.

Działdowo: Wspólne patrole SOK i Policji

W poniedziałek (01.03.2021) policjanci ruchu drogowego z Działdowa wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili działania prewencyjno - kontrolne na przejazdach kolejowo - drogowych znajdujących się na terenie powiatu działdowskiego. Głównym celem działań była kontrola uczestników ruchu drogowego pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na obszarze i w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, w tym m.in. stosowania się do znaku STOP, nie przechodzenia i nie przejeżdżania przez przejazd w trakcie opuszczania rogatek kolejowych czy przekraczania torów w rejonie tzw. dzikich przejść (w miejscach niedozwolonych). Ponadto podczas działań edukowano osoby kontrolowane celem podniesienia świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa w obszarze przejazdów kolejowych i terenach przyległych do torowisk.  Funkcjonariusze zwracali również uwagę na osoby mogące przebywać w obrębie torowisk czy przechodzących przez torowiska w miejscach niedozwolonych stosując zasadę „zero tolerancji”. Działania te mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowo-kolejowego i uświadamiać zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym użytkownikom dróg jak ważne jest przestrzeganie przepisów porządkowych w ruchu kolejowo-drogowym, w tym na przejazdach kolejowych i dbanie o własne bezpieczeństwo.

 • Funkcjonariusze Policji i SOK podczas działań na przejeździe kolejowym
  Funkcjonariusze Policji i SOK podczas działań na przejeździe kolejowym

Węgorzewo: Funkcjonariusze kontra nieetyczni zbieracze poroży

Poszukiwanie zrzutów staje się coraz bardziej popularne. Nie ma w tym nic nagannego, o ile zbieracze nie naruszają obowiązujących w lasach zasad, a przede wszystkim nie płoszą zwierząt. Wczoraj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Borki ora Straży Granicznej z Węgorzewo przeprowadzili wspólne działania pod nazwą ,,Wieniec”. Działania te miały na celu egzekwowanie prawa i prawidłowych zachowań  zbieraczy zrzutów w lesie. Zrzutami nazywamy poroże zrzucane co roku przez zwierzęta jeleniowate – sarny, łosie i jelenie. Te ostatnie pozbywają się poroża właśnie na przełomie lutego i marca. To gratka dla poszukiwaczy. Wielu zbiera je do własnych kolekcji, niektórzy na sprzedaż. Niestety cześć osób w pogoni za znaleziskami zachowuje się nieodpowiedzialnie. Celowo tropiąc chmary jeleni, zmusza je do ciągłego przemieszczania się. Zmuszanie ich do ucieczki, przepędzanie z bezpiecznych i zasobnych w karmę ostoi zakrawa na okrucieństwo.

Ustawa o lasach, a dokładnie artykuł 26 określa stałe zakazy wstępu do poszczególnych obszarów leśnych. Zgodnie z tym artykułem, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

 • uprawy leśne do 4m wysokości;
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 • ostoje zwierząt;
 • źródliska rzek i potoków;
 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może też wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

 • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
 • występuje duże zagrożenie pożarowe;
 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna

Natomiast artykuł 165 kodeksu wykroczeń określa niedopuszczalne zachowania w lesie wobec zwierzyny dziko żyjącej:

„Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

(kr/af/tm)

Powrót na górę strony