Okaż Serce - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Okaż Serce

Dopóki trwać będzie pandemia, dopóty wśród nas będą ludzie wymagający pomocy. Czym jest pomoc drugiemu człowiekowi, my policjanci wiemy z codziennej służby. Tę pomoc ofiarować możemy również oddając osocze.

Dopóki trwać będzie pandemia, dopóty wśród nas będą ludzie wymagający pomocy. Czym jest pomoc drugiemu człowiekowi, my policjanci wiemy z codziennej służby. Tę pomoc ofiarować możemy również oddając osocze.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie kierują apel do policjantów, którzy covid-19 mają już za sobą i chcieliby oddać osocze.

W dniu 16 lutego 2021 r., od godz. 800 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przy ul. Malborskiej 2 odbędzie się zbiórka osocza od ozdrowieńców, którzy spełnią określone warunki. Jakie są to warunki znajdą Państwo na stronie http://rckikol.pl/ozdrowiency-2/

Dzień 16 lutego 2021 r. jest dniem specjalnie zarezerwowanym dla policjantów, więc nie zarejestrujemy się za pośrednictwem strony internetowej, tylko za pośrednictwem właściwych Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. Zanim oddanie osocza będzie możliwe, policjanci spełniający wymogi formalne będą musieli poddać się badaniu krwi na zawartość przeciwciał. Takie badanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r., od godz. 800 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 6/8. Zarówno w dniu 12 lutego, jak i w dniu 16 lutego, osoby, które nie będą mogły oddać osocza, będą mogły oddać krew.

Zarówno od uczestników akcji oddawania osocza (w dniu 16 lutego), jaki i pobierania próbek (w dniu 12 lutego) wymagane jest umundurowanie służbowe i posiadanie z sobą dowodu osobistego.

Koordynacją transportu i liczbą chętnych zajmą się przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów w porozumieniu z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego.

Źródło: zwnszzp

Powrót na górę strony