Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2020 - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2020

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Równocześnie od 12-16 października trwa Tydzień Mediacji. Inicjatywa ma nam uświadomić, że wiele spraw można rozwiązać pokojowo, bez konieczności sprawy sądowej właśnie za pomocą mediacji. Jednym z celów akcji jest możliwość spotkania z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby z niej skorzystać, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści. Dyżury mediatorów organizowane są w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych czy placówkach oświatowych. W działania włączyli się również śląscy policjanci.

Wzorem lat ubiegłych, obchody mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego, natomiast dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.

Podobnie jak w latach poprzednich, policjanci włączyli się do działań propagujących ideę pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji, starając się dotrzeć do jak najszerszego grona osób. Mundurowi uczestniczą w spotkaniach, konferencjach, prelekcjach i warsztatach o tematyce mediacyjnej. Ich celem jest dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów do jak najszerszego grona osób.

Przez cały tydzień w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych czy placówkach oświatowych są udzielane bezpłatne porady mediatorów.. Informacje o takich spotkaniach dostępne są między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. A, jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Więcej o mediacji znajciecie Państwo na stronie www.mediacja.gov.pl

(KGP)

  • plakat miedzynarodowego dnia mediacji- superbohater trzyma most który łączy 2 strony
Powrót na górę strony