Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jesteś objęty kwarantanną? Pobierz aplikację „Kwarantanna domowa”!

Policjanci oraz przedstawiciele innych służb i instytucji wciąż prowadzą kontrole osób objętych kwarantanną domową w związku z epidemią koronawirusa. Żeby ułatwić im to zadanie, a także usprawnić kontakt z osobami, których kontrole dotyczą, funkcjonuje aplikacja „Kwarantanna domowa”. Umożliwia ona potwierdzenie miejsca przebywania, przeprowadzenie oceny stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają możliwości zrobić tego samodzielnie.

Na Warmii i Mazurach aktualnie (stan na 01.10.2020r.) 5722 osoby są objęte obowiązkową kwarantanną. To czy jej zasady są przez te osoby przestrzegane kontrolują policjanci oraz przedstawiciele innych służb i instytucji upoważnionych do prowadzenia takich kontroli.

Zasady kwarantanny są ściśle określone i obejmują m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym jest ona odbywana. To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią. W przestrzeganiu tych zasad pomaga aplikacja „Kwarantanna domowa”. Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek z niej korzystać. Aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Można ją pobrać ze sklepów Google Play lub App Store.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Od momentu wprowadzenia obowiązku kwarantanny, związanej z epidemią koronawirusa w Polsce, policjanci na Warmii i Mazurach odnotowali (stan na 29.09.2020r.) 2359 wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przez mieszkańców jej zasad (art. 116 KW). W przypadku stwierdzenia takiego wykroczenia funkcjonariusze sporządzają dokumentację, która później trafia do sądu i ten podejmuje dalsze decyzję w tej sprawie. Za popełnienie tego wykroczenia sąd może orzec karę grzywny w wysokości do 5000 zł. Ponadto informacja o złamaniu zasad dotyczących kwarantanny trafia również do przedstawicieli służb sanitarnych, którzy w drodze decyzji administracyjnej również mogą ukarać taką osobę karą finansową.

(tm)

Powrót na górę strony